ผอ.บำรุง   กรุตเพชร  ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเทพสุทธาวาส   พร้อมด้วยนายไพฑูรย์   ศรสุรินทร์ ได้จัดอบรมบุคลากรในโรงเรียนเรื่องการจัดการความรู้และจดบันทึกจากนั้นมอบให้นายสมศักดิ์   อ่อนสำลีเป็นผู้ให้ความรู้ในเรื่องการสร้าง blog  เมื่อวันที่  8  กันยายน    2549