ก่อนอื่นขอแสดงความเสียใจกับทุกครอบครัวที่ต้องเสียหาย  สูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักยิ่งของครอบครัวไป  เพราะเหตุการณ์น้ำท่วมน่าน  ต่อเนื่องแต่วันที่  ๑๙ - ๒๓  สิงหาคม ๒๕๔๙  ยังมีอีกหลายบ้าน หลายพื้นที่ปริมาณน้ำท่วมขังยังคงอยู่กับพี่น้องประชาชนผู้ประสบอุทกภัย ทำให้พวกเราไม่สะดวกและต้องเสี่ยงภัยจากโรคภัยไข้เจ็บหลังน้ำลดกันอีก บรรดาความช่วยเหลือทั้งช่วงน้ำท่วมและหลังน้ำลดหลั่งไหลมาจากทั่วทุกทิศ เพื่อให้ความช่วยเหลือพี่น้องพวกเราชาวน่าน จึงขอใช้โอกาสนี้ขอบพระคุณทุกท่าน ทุกหน่วยงานที่ให้ความช่วยเหลือมา ณ โอกาสนี้

                            ความช่วยเหลือที่ไปตามระเบียบราชการ  เราได้ฟังและได้ชมจากการนำเสนอของสื่อมวลชนส่วนกลางว่า  รัฐบาลอนุมัติเงินและให้ใช้หลักเกณฑ์กรณีสึนามาใช้  เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการทำงานช่วยเหลือ  และมีวงเงินชัดเจนที่จะให้ความช่วยเหลือ  แล้วยังแจ้งอีกด้วยว่าหากไม่พอให้ขอเข้าไปได้ใหม่อีก เรารับข้อมูลแบบนี้ที่กล่าวแล้วรู้สึกโล่งอก ที่เห็นความรวดเร็วและเอาใจใส่จากคณะรัฐมนตรี  ยิ่งมีผู้หลัก ผู้ใหญ่ในรัฐบาลทยอยเดินทางมาเยือนถิ่นน่านแล้ว มองแง่ดีว่าเกิดผลดีในด้านขวัญและกำลังใจของประชาชน และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยชาวน่าน

                            ความช่วยเหลือจากภาคส่วนประชาชนในพื้นที่ ต่างพื้นที่ ผู้ไม่ประสงค์ที่จะออกนาม มูลนิธิ สมาคม องค์กรสาธารณประโยชน์ เพื่อการช่วยเหลือกรณีน้ำท่วมครั้งนี้ยิ่งน่าสนใจ  อาทิ พี่น้องชาวน่านหมู่บ้าน  ตำบล อำเภอรอบนอกเมื่อทราบปัญหา  ได้หุงหาอาหารจัดหาน้ำดื่มมาแบ่งปันหมู่บ้าน ตำบลที่ประสบอุทกภัยเบื้องต้น  บุญกุศลจากการเสียสละ การให้ ความงดงามน้ำใจครั้งนี้เป็นที่ประทับใจ และความแก่การจดใจอย่างยิ่ง  เรายังได้มีโอกาสพบกับพระมหาสมัย มูลนิธิกลุ่มแสงเทียนและศิษย์อีก ๖ คน เมื่อทราบว่าชาวน่านประสบอุทกภัยทางสื่อโทรทัศน์ ทั้งที่ไม่เคยมาน่าน คณะของพระคุณเจ้านำถุงยังชีพ จำนวน ๑,๐๐๐ ชุดมาด้วย ไม่เคยมาน่านมาก่อนเข้าพักที่วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร รุ่งเช้าเดินทางต่อไปที่ อ.ท่าวังผา ถวายให้ท่านเจ้าคณะจังหวัด ๑๐๐ชุดเพื่อจ่ายแจกต่อ อีก ๙๐๐ชุดไปมอบเองที่เขต อ.ท่าวังผา จ.น่าน........