จากที่เมื่อวานก่อนดิฉันได้เร่งดู proposal ให้กับทีม R2R ศัลย์ที่ทำเกี่ยวกับศึกษา เกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบการเยี่ยมผู้ป่วย ซึ่งเป็นการทำวิจัยที่รวมทีมหลายส่วนเป้าหมายเพื่อลดการเยี่ยมผู้ป่วยที่ซ้ำซ้อน โดยเริ่งตั้งแต่ทีมห้องผ่าตัด ทีมวิสัญญี ทีมหอผู้ป่วยศัลยกรรม และทีมคลินิกพิเศษ...

พี่ชมพู่หัวหน้าโครงการวิจัยนี้ส่งข่าวตั้งแต่เมื่อวานว่าได้นัดกับน้องทีมวิจัย R2R ศัลย์พูดคุยกัน เสียดายว่าช่วงบ่ายดิฉันมีติดประชุม และแวะไปร่วมด้วยได้ไม่นาน...

   

การประชุมของทีมเมื่อวานคุยกันเรื่อง...เครื่องมือ...ที่ใช้
กระเด็นที่พูดกันว่าจะทำอะไร อย่างไร รวมไปถึงงบประมาณด้วย
ในรายละเอียดที่นอกเหนือจากการที่ทีมทำได้พี่อื๋อ...คุณเอื้อน้อยๆ ของ R2R เราก็อาสาและเอื้ออย่างเต็มที่
...

ในส่วนเนื้อหานั้น...กะปุ๋มจะลองให้น้องกุ้งที่เป็นคุณลิขิตประจำกลุ่ม...เล่าเรื่องให้ฟัง..
จริงแล้วเสียดายมาก เมื่อก่อนทุกแผนกในโรงพยาบาลจะมีเครื่องคอมพิวเตอร์ใช้และต่อ Internet แต่ตอนนี้ศูนย์คอมฯ ของโรงพยาบาลเรียกเก็บคืนไปตั้งรวมเป็นศูนย์คอมฯ แต่ส่วนใหญ่บุคลากรก็ไม่ค่อยมีเวลาไปใช้บริการมากนักเพราะชีวิตส่วนใหญ่จะอยู่ที่แผนกของตน...ไม่งั้นการเขียน Blog หรือ การบันทึกทีม..R2R ก็จะได้มีช่องทางการสื่อสารกันและกันเพิ่มขึ้นอีกทางหนึ่ง...