ส.ส.หญิงแย่งเก้าอี้....ประธานสภา   เห็นภาพของสส.ที่พยายามนำเก้าอี้ประธานสภาผู้แทนราษฎร ทั้ง 3 ตัว ลงจากบัลลังก์ ทำให้...สร้างความวุ่นวาย จนทำให้การประชุมสภา....บรรยากาศที่ไม่น่าดู...เป็นไปด้วยความวุ่นวายและ..มีเสียงตะโกนด่า .... ด้วยคำพูดหยาบคายของส.ส. ในสภาไทย .... น้ำเสี่ยง... ที่ออกตามสื่อ ....ทำให้รู้สึกว่า...ไม่รักษาหน้า...แต่กลับทำ...งามหน้า....ให้คนไทย...ไปทั่วโลก.... ซึ่งบุคคลเหล่านั้น ... พระมหากษัตริย์ทรงลงพระปรมาภิไธย....แต่งตั้งบุคคลผู้ดำรงตำแหน่งต่างๆ ในรัฐสภา ...และเข้าไปทำหน้าที่แทนประชาชน คนไทยทั้งประเทศ.... พวกเขาควรระวัง

 

          @ พฤติกรรม ทั้ง ทางกาย วาจา การกระทำ

          @ คำพูด (หยาบคาย) ด่าว่ากันยิ่งกว่า...แม่ค้าในตลาด

          @  กิริยามารยาท ... ไม่เหมาะสมกับผู้ที่จะมาเป็นตัวแทนสภาไทย....มายาทแบบไทยๆ

          @ ทำหน้าที่ให้เหมาะสมกับ ....ทรงโปรดเกล้า .... เช่น ไปดูภาพโป๊ในสภา... ตกลงกันไม่ได้ ... ก็ทะเลาะกัน (ยิ่งกว่าเด็กๆ....เหมืนคนป่าเถื่อน....ไร้การศึกษา)

         @ แสดงพฤติกรรม...ที่ไม่เหมาะสม..กับ “เป็นตัวแทน” ในสภาอันทรงเกียรติ.....ของประเทศไทย

 

          เนื่องจาก...การสื่อสาร...ในปัจจุบัน....รวดเร็วมาก..... สื่อออกไปทั่วโลก....พฤติกรรม....ที่พวกเขาแสองออกไปคือ พฤติกรรมตัวแทนของ...คนไทย... ตัวแทนของชาติไทย....เราทุกคน...มีผลกระทบจากพฤติกรรมที่พวกเข้ากระทำลงไป.....น่าเศร้ามากที่สุด (เสียดายที่เงินเดือนพวกเขาได้รับ....ที่มาจากการเสียภาษีจากประชาชน ....  เสียดาย...เครื่องราช...ที่พวกเขารับจาก...พระมหากษัตริย์) ... และเวลาพวกเขาเดินทาง....ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเงิน ....โดยเฉพาะ ค่าเครื่องบิน (ฟรี) ...พวกเขา....นั่งในชั้น First Class ..... แต่....การทำหน้าที่..ของพวกเขา...เข้าไปในรัฐสภา(ช่างไม่เหมาะสมอย่างมาก)....มีหน้าที่เพียงแค่ .... ทะเลาะกัน ... ให้คนทั่วโลกดู ... คนไทยอย่าง..หมอเปิ้น...นั่งเศร้าและมองอย่างสังเวช....นี้สภาไทย... เกียรตินี้ไม่สม...กับพวกคุณๆๆ เลยนะคะ