มีโอกาสร่วมงานสวดอภิธรรมศพที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ฟังพระรูปหนึ่งเทศน์ ซึ่งการเทศน์ของท่านไม่เหมือนพระรูปอื่นที่เคยฟังมา ท่านก็บอกว่าเคยเทศน์แบบเดิมๆแล้วคนฟังนั่งหลับตาบ้างนั่งคุยกัน ท่านจึงเปลี่ยนการเทศน์เป็นแบบใหม่มา 3 ปี พระท่านนี้ท่านใช้คำพูดสลับการใช้บทกลอนบ้างใช้คำร้องแบบหนังตลุงบ้าง ซึ่งคนฟังก็หัวเราะชอบใจกันทุกคน ซึ่งเมื่อฟังก็ชอบคำพูดที่ว่าการฟังเทศน์นั้นต้องตาดู หูฟัง สมองคิดตาม แล้วจะรู้ถึงธรรมะนั้นๆ

โดย ปิยะวดี ฉาไธสง