ความเห็น 71221

การฟังเทศน์

เขียนเมื่อ 
  • เคยได้ฟังมาว่ามีพระ 2 รูปที่ท่านเทศน์ได้อย่างสนุก ไม่รู้ว่าใช่หรือไม่