ถ้าเห็นใครทำชั่วให้เราถือเป็นครู  คือถือเป็นเครื่องเตือนใจ  บอกตัวเองว่าจำไว้อย่าเป็นคนเช่นนั้น  เพราะดูกิริยาท่าทางไม่น่าดู  คำพูดก็ไม่น่าฟัง  อะไรๆก็ไม่ถูก  ถ้าเราเป็นอย่างนั้น  แหม...น่าเกลียดเต็มที  อย่างนี้เราก็ให้อภัยเขา  ไม่ถือโทษโกรธตอบ  วันหลังค่อยไปพูดกันใหม่พูดกันดีๆ  ทำความเข้าใจกัน  ประนีประนอมกัน  การประนีประนอมกันนั้นมีค่ามากกว่าการโกรธการเกลียดกัน  หาโอกาสประนีประนอมกันเรื่องก็จะเรียบร้อย  รู้จักให้อภัยกัน

 

                                                                คำ : พุทธทาสภิกขุ