ศาลอาญาระหว่างประเทศ : หัวข้อวิทยานิพนธ์ที่ข้าพเจ้าความสนใจ

last life
ข้าพเจ้าเห็นว่าศาลอาญาฯ เป็นหน่วยงานที่จะนำมาซึ่งความยุติธรรมให้กับบรรดาบุคคลในทางระหว่างประเทศ

จากการที่ข้าพเจ้าได้ศึกษาวิชากฎหมายระหว่างประเทศ ทำให้ได้รู้ว่าวิชานี้ เป็นวิชาที่มีความสำคัญทั้งต่อประเทศที่เราอาศัยอยู่และต่อบรรดาประเทศทั้งหลายที่ประเทศเรามีความเกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือว่าทางอ้อม ซึ่งขอบเขตของวิชานี้ก็กว้างขวางเป็นอย่างมาก ดังนั้นจึงทำให้มีเรื่องที่ข้าพเจ้าสนใจเป็นจำนวนมาก แต่เมื่อพิจารณาแล้ว เรื่องที่ข้าพเจ้าสนใจที่อยากพัฒนาให้เป็นวิทยานิพนธ์ให้ได้นั้นคือ การศึกษาในเรื่องที่เกี่ยวกับ ศาลอาญาระหว่างประเทศ (international criminal court หรือที่เรียกว่า icc)

สาเหตุที่สนใจในเรื่องดังกล่าว ก็เนื่องมาจากว่าศาลอาญาระหว่างประเทศนั้น เป็นหน่วยงานในทางระหว่างประเทศที่เพิ่งก่อตั้งขึ้น (ปี 2002) อันเป็นหน่วยงานที่มีบทบาทในการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ และความเท่าเทียมกันในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ซึ่งก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับบุคคลที่มีความเป็นระหว่างประเทศโดยตรง เพราะว่าในปัจจุบันนั้น บุคคลในแต่ละประเทศก็มีความสัมพันธ์กับบุคคลประเทศต่างๆ มากยิ่งขึ้น ซึ่งความสัมพันธ์ดังกล่าวนั้นก็มิได้เป็นกรณี่จะนำมาซึ่งความสัมพันธ์ที่ดีเสมอไป

 ดังนั้นจึงเป็นที่มาของการก่อตั้งศาลอาญาระหว่างประเทศ ทั้งนี้ก็เพื่อทำหน้าที่เป็นหน่วยงานในการดำเนินคดีต่อผู้ก่ออาชญากรรมที่มีความเป็นระหว่างประเทศ กล่าวคือเป็นความร้ายแรงที่ส่งผลกระทบต่อสังคมระหว่างประเทศโดยรวม แต่แม้ว่าจะมีศาลอาญาฯดังกล่าว ก็มิได้ทำให้ความเดือดร้อนเสียหายดังกล่าวหมดไปแต่อย่างใด เนื่องจากว่าบรรดานานาประเทศนั้นมิได้ให้ความร่วมมือต่อศาลอาญาฯ อย่างเต็มที่เนื่องจากว่าเขตอำนาจของศาลอาญาฯ นั้นจะมีอยู่เฉพาะประเทศที่ให้สัตยาบันเท่านั้น ดังนั้นหากว่าบุคคลในประเทศที่มิได้ให้สัตยาบันได้รับความเดือดร้อน ก็ไม่สามารถที่จะได้รับการพิจารณาให้ได้รับความยุติธรรมจากศาลดังล่าวได้

จากที่กล่าวมาข้าพเจ้าเห็นว่าศาลอาญาฯ เป็นหน่วยงานที่จะนำมาซึ่งความยุติธรรมให้กับบรรดาบุคคลในทางระหว่างประเทศเป็นอย่างมาก เพราะว่าศาลอาญาฯ นั้นจะทำหน้าที่ในการพิจารณาพิพากษาคดีในความผิดอันเกิดจากการกระทำของตัวบุคคล กล่าวคือเป็นหน่วยงานที่สามารถลงโทษตัวบุคคลที่กระทำความผิดโดยตรง จึงเห็นว่าเรื่องดังกล่าว เป็นเรื่องที่ควรจะนำมาพัฒนาเป็นวิทยานิพนธ์เป็นอย่างมาก เพราะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการนำปัจเจกชนมาลงโทษ ซึ่งก็เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษากฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเช่นกัน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน รวบรวมงานเขียนและบทความวิชากฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคลของพชร

คำสำคัญ (Tags)#ศาลอาญาระหว่างประเทศ#หัวข้อที่ข้าพเจ้าสนใจในการพัฒนาเป็นวิทยานิพนธ์

หมายเลขบันทึก: 48705, เขียน: 06 Sep 2006 @ 20:32 (), แก้ไข: 21 Jun 2012 @ 19:31 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก


ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณค่ะ ขอให้พบกับความสำเร็จ นะคะ