ทฤษฎีการเรียนรู้ Bruner's Theory of Discovery learning

Porn
การเรียนรู้โดยการค้นพบ
   เจอโรม เอส.บรุนเนอร์ (Bruner) นักจิตวิทยาชาวเยอรมัน ได้เสนอทฤษฎีการเรียนรู้ของมนุษย์ที่ต้องอาศัยกระบวนการคิด ที่เรียกว่า    การเรียนรู้โดยการค้นพบ   การเรียนรู้จะเกิดขึ้นเมื่อผู้เรียนได้ประมวล ความรู้ ข้อมูล ข่าวสาร จากการปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม โดยที่บุคคลจะต้องมีการสำรวจ ทำความรู้จัก เข้าใจสิ่งแวดล้อมก่อน มนุษย์ไม่สามารถรับรู้สิ่งแวดล้อมทั้งหมดในชีวิต แต่เป็นการเลือกรับรู้(Selective perception)ซึ่งได้รับการผลักดันมาจากแรงจูงใจภายใน( Inner motivation) ซึ่งเป็นแรงผลักดันให้เกิดพฤติกรรมสำรวจสภาพแวดล้อม และเป็นสิ่งสำคัญที่ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ด้วยการค้นพบ กระบวนการปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม  ซึ่งเริ่มจากการสัมผัส                 สิ่งแวดล้อม การเลือกรับรู้ การใส่ใจ ตลอดถึงการค้นพบ ล้วนแต่    เกี่ยวข้องกับกระบวนการคิดทั้งหมด

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกของสยุมพร

คำสำคัญ (Tags)#km#การเรียนรู้แบบพุทธิปัญญา

หมายเลขบันทึก: 48696, เขียน: 06 Sep 2006 @ 19:54 (), แก้ไข: 13 Jun 2012 @ 11:31 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)