วิทยาเขตฯจะจัดการอบรมสัมมนาเรื่อง แนวคิด หลักการ และเทคนิคเบื้องต้นของการจัดการความรู้ (Knowledge Management) ในวันที่ 13 กันยายน นี้ เวลา 15.30 น. โดยเทคนิคที่จะแนะนำในการจัดการความรู้ครั้งนี้ คือ blog ของ gotoknow นี่แหละคะ... น่าสนใจมาก ๆบุคลากรของวิทยาเขตพลาดไม่ได้เลยนะคะ