แนะนำหนังสือกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล

แนะนำหนังสือกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล

หนังสือคำอธิบายกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล ซึ่งแต่งโดยศาสตราจารย์ กมล  สนธิเกษตริน เป็นหนังสือที่พิมพ์จำหน่ายเมื่อปี

พ.ศ. 2539 เป็นครั้งที่ 7 ซึ่งเนื้อหานี้แบ่งออกเป็น 5 ภาค คือ

             ภาคที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายระหว่างประเทศ

แผนกคดีบุคคล โดยเป็นการกล่าวถึงความรู้ทั่วไปอันเป็นรากฐานและที่มาของกฎหมายลักษณะนี้ รวมทั้งขอบเขตของกฎหมายระหว่างประเทศ

แผนกคดีบุคคลว่าครอบคลุมถึงเรื่องใดบ้าง อันเป็นพื้นฐานในการศึกษากฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล

              ภาคที่ 2 เป็นการศึกษาถึงการแบ่งสรรเอกชน ระหว่าง ประเทศ โดยแบ่งเอกชน ออกไปตามสัญชาติของบุคคลและภูมิลำเนาและถิ่นที่อยู่ และการจำแนกนิติบุคคลตามสภาพภูมิศาสตร์ด้วย ซึ่งในการแบ่งตามสัญชาติของบุคคลนั้น หนังสือเล่มนี้ได้กล่าวถึงหลักทั่วไปของสัญชาติ สิทธิและหน้าที่ที่

คนชาติได้รับจากประเทศเจ้าของสัญชาติ รวมทั้งการได้สัญชาติตามหลักเกณฑ์ต่างๆด้วย นอกจากนี้เนื้อหาในหนังสือยังได้กล่าวถึงการได้และ การเสียสัญชาติไทย ส่วนการจำแนกตามภูมิลำเนานั้น ได้มีให้ความหมายของ ภูมิลำเนา และหลักเกณฑ์ในเรื่องภูมิลำเนาของบุคคล เช่นเดียวกับ การจำแนกนิติบุคคลตามสภาพภูมิศาสตร์ที่มีการกล่าวถึงหลักเกณฑ์ในการให้สัญชาติแก่นิติบุคคล

             ภาคที่ 3 กล่าวถึงสิทธิและฐานะของคนต่างด้าว โดยแยก พิจารณาเป็นการ อธิบายลักษณะทั่วไปของสิทธิและฐานะของคนต่างด้าว การคุ้มครองคนต่างด้าว ฐานะของ คนต่างด้าวตามกฎหมายภายในของแต่ละรัฐ และ

การรับรองสิทธิของคนต่างด้าวตามสนธิสัญญา

             ภาคที่ 4 การขัดกันแห่งกฎหมาย เน้นการศึกษาแนวความคิด

พื้นฐานและ ทฤษฎีของหลักว่าด้วยการขัดกันแห่งกฎหมาย รวมทั้งศึกษาประวัติว่าด้วยการขัดกันแห่งกฎหมายในประเทศไทยและเนื้อหาของ

พระราชบัญญัติว่าด้วยการขัดกันแห่งกฎหมาย พุทธศักราช 2481

             ภาคที่ 5 การพิจารณาแผนกเอกชนระหว่างประเทศ ศึกษาถึง

เขตอำนาจ ศาลไทยที่จะพิจารณาพิพากษาคดีที่มีข้อเท็จจริงพัวพันกับ

ต่างประเทศนั้น ดำเนินกระบวน พิจารณาของศาลไทยซึ่งต้องกระทำ

ในต่างประเทศ กระบวนพิจารณาที่ศาลต่างประเทศอาจร้องขอให้ศาลไทยดำเนิน และผลของคำพิพากษาของศาลต่างประเทศในประเทศไทย

                   หนังสือเล่มนี้นอกจากจะเป็นการอธิบายทฤษฎี หลักเกณฑ์และความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคลแล้ว หนังสือเล่มนี้ยังได้อธิบายเกี่ยวกับ การประกอบธุรกิจและการทำงานของ คนต่างด้าวในประเทศไทย รวมทั้งได้กล่าวถึงสิทธิที่คนต่างด้าวจะได้รับตามกฎหมายไทยและกล่าวถึงกฎหมาย ว่าด้วยคนเข้าเมือง ซึ่งจะประโยชน์แก่ ผู้ซึ่งจะนำไปใช้ประโยชน์ในเรื่องเกี่ยวกับคนต่างด้าว        

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน แนะนำหนังสือกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล

คำสำคัญ (Tags)#แนะนำหนังสือกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล

หมายเลขบันทึก: 48683, เขียน: 06 Sep 2006 @ 18:11 (), แก้ไข: 18 Jun 2012 @ 20:07 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก


ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

ช่วยดูหน่อยค่ะว่า การปรับปรุงหนังสือเล่มนี้ครั้งล่าสุดทำในปีไหนคะ ทำโดยใครเอ่ย

เป็นหนังสืออีกเล่มที่ยังพิมพ์ขายได้ แม้คนเขียนถึงแก่กรรมไปนานแล้ว