ความดันโลหิตสูง ไม่ใช่โรคแต่เป็นภาวะผิดปกติของร่างกาย ที่อาจเป็นอันตรายรุนแรงกับสุขภาพจนถึงแก่ชีวิตได้  ดังนั้น การรักษาความดันโลหิตสูงจึงไม่ได้หมายถึงการใช้ยารักษาเท่านั้น แต่ต้องแก้ที่สาเหตุของการเกิดความดันโลหิตสูงด้วย

                การออกกำลังกายเป็นสิ่งที่สำคัญมากที่สุดในการลดความดันโลหิตสูง  โดยเฉพาะหากคุณมีความดันโลหิตสูงมาเป็นระยะเวลานานแล้วควรอย่างยิ่งที่จะสร้างเสริมสุขภาพของคุณเพื่อผลในการคงระดับความดันโลหิตให้เป็นปกติด้วยตนเอง

                แต่แน่นอนว่าสิ่งที่ดีทีสุด  คงไม่ใช่การรักษาเมื่อเกิดการเจ็บป่วยเสียก่อน การหมั่นดูแลสุขภาพของตนเองอย่างสม่ำเสมอต่างหากจะช่วยให้เรามีสุขภาพที่ดีอย่างแท้จริง