• วันนี้เป็นวันสุดท้ายของการตัดสินใจในการส่งรายชื่อครั้งสุดท้ายในการไปศึกษาดูงานที่ประเทศสหรัฐอเมริกา
  • สรุปว่า "จะร่วมเดินทางไปศึกษาดูงานกับเพื่อนๆด้วย" มีทั้งหมด 7 คน คือ โอ๋ เอ๋ อิ๋ว จ๊อด จุมจิม เก๋ ดาว
  • ตอบรับตกลงไปแล้ว เริ่มเดินทางวันที่ 29 ตุลาคม 2549 เดินทางกลับวันที่ 12 พ.ย 2549
  • ความพร้อมบอกตรงๆ ไม่พร้อมสำหรับการเดินทางแต่ว่าประสบการณ์ครั้งหนึ่งในชีวิต ก็อยากจะไปดูสิ่งที่เจริญของบ้านเมืองเขานะ