พัฒนาตนด้วยหลักสูตรนักบริหารงานอุดมศึกษา(2)

การบริหารการเปลี่ยนแปลง

                การบริหารการเปลี่ยนแปลง และ การบริหารงานบุคคลภาครัฐแนวใหม่  โดย อาจารย์อนุชิต  ฮุนสวัสดิกุล ผอ.กลุ่มสนับสนุนการมีส่วนในการพัฒนาระบบราชากร (จาก กพร.)   การบรรยายที่เป็นวิทยากรที่เป็นผู้ปฏิบัติงานจริงจะมีเรื่องจากประสบการณ์จริงมาเล่าให้ฟังได้รับเสียงชื่นชมจากผู้รับการอบรมเป็นส่วนใหญ่  

                 ทุกวันนี้มีความเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาและเร็วด้วย ทั้งแรงผลักดันภายในและภายนอก  แนวทางที่จะจัดการคือ องค์การจะต้องมองว่าการเปลี่ยนแปลงเป็นกระบวนการหรือเป็นแนวทางดำเนินการไม่ใช่แค่เหตุการณ์ปกติธรรมดา และหลาย ๆ องค์การจะมีแนวทางดำเนินการเปลี่ยนแปลงที่แตกต่างกัน  ดังเช่นการปรับโครงสร้างแต่ละคณะมีความแตกต่าง    ภาวะผู้นำเป็นสิ่งสำคัญในการสร้างเสริมวัฒนธรรมองค์กรและสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อความสำเร็จในการเปลี่ยนแปลงองค์กร    

                  การบริหารบุคคลภาครัฐแนวใหม่เรื่องนี้เชื่อมโยงกับวันแรกเชื่อมโยงระหว่าง Competency กับกลยุทธ์ขององค์กร ถูกถ่ายทอดโดยการกำหนดงานและหน้าที่ที่บุคลากรจะพึงปฏิบัติ เพื่อก่อให้เกิดผลลัพท์อย่างที่ควรจะเป็น ดังนั้นบุคลากรจึงจำเป็นต้องมีคุณลักษณะและความสามารถที่ตรงกับงานที่จะต้องปฏิบัติ            

                 การจัดการความรู้(KM) เพื่อการพัฒนาตนเองและองค์กรโดย รองศาสตราจารย์ลำปาง  แม่นมาตย์  เรื่องนี้ได้สรุป ไว้ใน ED KKU.KM (1,2,3,4)

                 ระบบ MIS มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย อาจารย์อภิศักดิ์  พัฒนจักร   อธิบายแผนยุทธศาสตร์ด้านเทคโนโลยีของมข. โครงสร้างพื้นฐาน ระบบต่าง ๆ แหล่งข้อมูลต่าง ๆ และอธิบายรายละเอียดการจัดการข้อมูลเพื่อให้นำมาใช้ประกอบการประเมินจาก กพร.สมศ.

                 วิทยากรทำหน้าที่ได้ให้ความรู้ทำให้ผู้เข้าอบรมมีความมั่นใจที่จะกลับไปแล้วพูดว่า I AM READY  ทำงานอย่างมีศักดิ์ศรี  ขยัน ตั้งใจ ทำงานเชิงรุก  มีศีลธรรมและคุณธรรม รู้ทันโลก ปรับตัวทันโลก ตรงกับสังคม  มุ่งเน้นประสิทธิภาพ รับผิดชอบต่อผลงาน ต่อสังคม  มีใจและการกระทำที่เป็นประชาธิปไตย เสมอภาค มีส่วนร่วม โปร่งใส มีผลงาน มุ่งเน้นผลงาน    

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คำสำคัญ (Tags)#พัฒนาบุคลากร

หมายเลขบันทึก: 48539, เขียน: 06 Sep 2006 @ 01:39 (), แก้ไข: 13 Jun 2012 @ 14:42 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก


ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 
  • แวะมาให้กำลังใจครับผม
  • ขอบคุณครับ