วันอังคารที่ 5 กันยายน 2549 วันนี้ไปจัดนิทรรศการที่เขตพื้นที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 ผลงานเป็นที่น่าภาคภูมิใจมาก