เมื่อวานนี้มีภาระกิจมากไม่มีเวลา เลยยังไม่ได้ส่งงานต้องขอโทษท่านอาจารย์นะคะ