แม้เวลาตลอดชีวิตที่ผ่านมาเราทุกคนจะรู้สึกสนุกสนานเฮฮากับการใช้ชีวิตในประจำวันแต่ก็มีบ้างเวลาที่ทุกคนรู้สึกถึงความเหงาที่ก่อตัวขึ้นในจิตใจไม่ว่าจะตอนคิดถึงคุณพ่อคุณแม่หรือจะเป็นเพื่อนๆและแฟนตัวเองที่อยู่ไกลจากตัวเราๆย่อมรู้ถึงความรู้สึกนี้ดีเราจึงสามารถอธิบายด้วยภาพนี้

รูปยาม