วันพุธที่ 6 กันยายน 2549 วันนี้ทางโรงเรียนจะมีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่องจัดงานให้ครูเกษียณ