เป็นอีกหนึ่งคำที่มักจะได้ยินบ่อยมากๆ ในปัจจุบัน เนื่องจากอินเตอร์เน็ตเป็นสิ่งที่จำเป็นและขาดเสียมิได้ในธุรกิจปัจจุบัน ความต้องการใช้งานอินเตอร์เน็ตเพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็ว ความต้องการในการเข้าถึงข้อมูล การรับส่งข้อมูลมากขึ้น การใช้ Modem ในการเชื่อมต่อด้วยความเร็วเพียง 56 kbps ไม่เพียงพอกับความต้องการ ดังนั้นการพยายามหาเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้งานจึงเป็นสิ่งจำเป็น

Broadband Technology

การรับ-ส่งข้อมูลผ่านช่องทางสื่อสาร โดยมีการแบ่งช่องสัญญาณความถี่ออกเป็นส่วนๆ โดยจะมีช่องความถี่ที่แตกต่างกันออกไปสำหรับแต่ละประเภทข้อมูล เช่น สัญญาณภาพ (VDO) สัญญาณเสียง (Voice) และข้อมูล (Data) เป็นต้น และสามารถส่งข้อมูลจากศูนย์กลางเดียวกัน ออกไปได้อย่างต่อเนื่อง

ประเภทของ BroadBand
1.      DSL ผ่านสายทองแดง 2.      Cable ผ่านสาย coax 3.      Satellite ผ่านดาวเทียม 4.      LMDS (microwave) สำหรับเทคโนโลยีที่ใช้ตามบ้างที่เป็นที่นิยมคือการใช้เทคโนโลยี ADSL