กะปุ๋มคะ   หมอสร้างบล็อกแล้วนะคะ  รบกวนช่วยใส่ planet  ด้วยค่ะ  ยังไม่มีรูปค่ะ  ไม่ทราบจะใส่อย่างไร