เป็นดาวเคราะห์ที่อยู่ห่างไกลจากดวงอาทิตย์มากที่สุด ไวลด์ ทอมบัฟ เป็นผู้ค้นพบดาวดวงนี้เมื่อค.ศ.1930 และเด็กผู้หญิงอายุ11ปี เป็นผู้เสนอให้ตั้งชื่อว่าพลูโต ปัจจุบันถูกปลดออกจากระบบ สุริยะจักรวาลแล้ว