วันนี้ฉูหมานขึ้นมาจากนครศรีธรรมราช  มาเยี่ยมเต๊ะ  ที่กรุงเทพฯ   เลยทำเว็บล็อกให้แล

 

ฉูหมาน  เป็นน้องชายคนที่ 8  ของมะผมเอง   มีชื่อจริงว่า  นายอับดุลเราะห์หมาน  โต๊ะเปี้ย     ปัจจุบันมีบุตรชาย 2 คน สมรสกับนางกิติยา  โต๊ะเปี้ย และมีอาชีพรับซื้อของเก่าทั่วราชอาณาจักร    และมีหมวกอีกใบหนึ่ง   เป็น  สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง  อ.ท่าศาลา  จ.นครศรีธรรมราช

ฉูหมานเป็นคนอารมณ์ดี   ถ้าคุยกันเมื่อใด  ก็ได้หัวเราะกันเมื่อนั่น