ขอทดสอบตัวเองอีกครั้ง ว่าสับสนหรือเปล่า  เดียวอาจารย์ให้พรอีก