ศิษย์จะดีต้องมีครูดี : พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี

ในวันที่ถวายตัวเป็นลูกศิษย์ อบอุ่นด้วยคมธรรมและคำคม

หากเอ่ยถึงพระมหาวุฒิชัย วชิรเมธีหรือท่าน ว.วชิรเมธี พระสงฆ์นักเผยแผ่ที่มีผลงานผ่านงานเขียน วรรคทองวรรคธรรม และสื่อประสมธรรมะที่น่าอ่าน เข้าใจง่ายไม่มีใครจะปฏิเสธว่า ไม่รู้จักเป็นแน่

วันนี้ ผมมีโอกาสดีได้ขอเข้าไปถวายตัวเป็นศิษย์ของท่าน ด้วยหวังว่าจะวิจัยเพื่อค้นหาข้อมูลเชิงลึกในด้านกระบวนการสื่อสารเพื่อเผยแผ่ธรรมะของท่าน อีกทั้ง เมื่อเห็นกิจนิมนต์แล้ว ในฐานะชาวพุทธ หากช่วยงานกิจการใดของท่านได้ ก็นับเป็นเรื่องที่น่ายินดีเป็นอย่างยิ่ง ผมจึงขอปวารณาตนเป็นศิษย์เพื่อสนองงานพระเดชพระคุณท่าน

จากเมื่อก่อนเป็น Facilitator ลองพัฒนาตนเองเป็น Note Taker เพื่อสะกัดองค์ความรู้ที่ท่านมี โดยท่าน ว.วชิรเมธีได้ให้ข้อเสนอแนะ คำแนะนำและบอกด้วยอารมณ์ขันว่า ถ้าเขียนเป็นพ๊อคเก็ตบุ๊คส์ได้ เอาเลย แต่เขียนให้ดีๆๆนะ

นับเป็นครั้งแรกที่ได้สนทนาธรรมกับท่าน รู้สึกดีใจ ตื้นตันใจ และประทับใจที่ท่านเปิดโอกาสให้ชาวพุทธทุกคนประสงค์จะเข้าถึงธรรมะ และเข้าถึงท่าน เพื่อเป็นธรรมะทาน สืบทอดต่อลูกหลานต่อไป

วันนี้ ไร่เชิญตะวัน มิใช่เป็นเพียงสถานปฏิบัติธรรมเท่านั้น แต่วันนี้ ที่นี่คือ มหาวิชชาลัยพุทธเศรษฐศาสตร์ ท่านเล่าว่า เมื่อครั้งท่านไปฮาวาร์ด เขาเอาหนังสือตำรามากางให้ดู ล้วนแต่เป็นภาษาอังกฤษที่นำหน้าว่า Bhudda แทบทั้งสิ้น

วันนี้ นับเป็นวันดีอีกวันหนึ่ง และเป็นวันที่ผมจะนำ Gotoknow ไปร่วมแลกเปลี่ยนเรียนกับพระอริยสงฆ์ผู้เจริญด้วยกายปฏิบัติ ใจปฏิบัติ และวาจาปฏิบัติ สาธุ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สุดปฐพี เวียงสีความเห็น (0)