ช่วงนี้อาการไม่ค่อยดี หลงลืมบ่อยมาก กลับมาดูสำนวนต่อดีกว่าว่ามีสำนวนใดบ้าง

    <p style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: justify" class= "MsoNormal">       ภาษาไทย</p> <p style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: justify" class= "MsoNormal"></p> <p style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: justify" class= "MsoNormal"></p> <p style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: justify" class= "MsoNormal"></p>     <p style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: justify" class= "MsoNormal">       วัวหายล้อมคอก</p> <p style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: justify" class= "MsoNormal"></p> <p style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: justify" class= "MsoNormal"></p> <p style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: justify" class= "MsoNormal"></p> <p style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: justify" class= "MsoNormal"></p>

       To build the cattle-pen after the cow is lost. 

   

       ภาษาอังกฤษ

       It is too late to shut the stable-door when the steed is stolen.   

        มีคนกล่าวว่าคนไทยเราชอบแก้ไขทีหลังทำอะไรไม่ได้วางแผนไว้ก่อน ไม่เชื่อดูแถวกรุงเทพมหานคร เดี๋ยวขุดท่อน้ำ้ประปา เดี๋ยววางสายโทรศัพท์ฯลฯ สรุปว่าถนนสายหนึ่งขุดหลายครั้งเหลือเกิน ที่น่าใจหายคือเรื่องน้ำดื่มโรงเรียนพอนักเรียนเิกิดไฟช็อตที เจ้าหน้าที่ถึงไปตรวจถังน้ำเย็นที ดูสำนวนต่อไปดีกว่า    

 

       ภาษาไทย

       ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว  

        Good deeds beget good results, while bad deeds beget bad results. 

   

       ภาษาอังกฤษ

     <p style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: justify" class= "MsoNormal">       He that sows good seed, shall reap good corn.</p> <p style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: justify" class= "MsoNormal"></p> <p style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: justify" class= "MsoNormal"></p>   <div style="text-align: center">Awards</div>      <p style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: justify" class= "MsoNormal">       ปัจจุบันนี้ยังเชื่อว่าทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่วเหมือนเดิม มีคนมักล้อว่า ทำดีได้ดีมีที่ไหน ทำชั่วได้ดีมีถมไป  สิ่งที่น่าทำคือทำอย่างไรให้นักเรียนและเยาวชนของชาติเห็นว่า ทำดีได้ดีไม่หลงใหลในวัตถุหรือค่านิยมที่ผิดๆ  อยากให้สังคมช่วยกันส่งเสริมคนทำดี สังเกตไหมว่า ข่าวนักเรียนตีกันดังกว่าข่าว นักเรียนชนะเลิศ หรือทำความดีทางด้านวิชาการ ใครมีวิธีส่งเสริมการทำความดีช่วยบอกบ้างนะครับ….</p> <p style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: justify" class= "MsoNormal"></p> <p style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: justify" class= "MsoNormal"></p> <p style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: justify" class= "MsoNormal"></p> <p style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: justify" class= "MsoNormal"></p> <p style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: justify" class= "MsoNormal"></p>     <div style="text-align: center">Awards</div>           ขอบคุณข้อมูลจาก Have Fun with Thai Proverbs.