Share and Show(2)

  Contact

  รวมพลคนมอดินแดงขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ด้วยการจัดการความรู้และสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้  

ต่อยอดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ QA ด้วย River Diagram

 วันที่ ๕ กันยายน ๒๕๔๙ ระหว่างเวลา ๑๐.๐๐ น.ถึง ๑๖.๐๐ น. "ชาวมอดินแดงจะรวมพล เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ การสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ โดยนำเครื่องมือการจัดการความรู้ เข้ามาใช้ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตั้งแต่ ธันวาคม ๒๕๔๗"

 วาระสำคัญแห่งชาวมอดินแดง คือ "นำเสนอผลการปฏิบัติการที่ดี หรือ Best Practice และ ต่อยอดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพ ซึ่ง สมศ ได้เข้ามาประเมินพร้อมๆกับมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ประเมินคุณภาพภายในของปีการศึกษา ๒๕๔๘ ในช่วงเวลาเดียวกัน โดยทีมงานจะนำเสนอเครื่องมือเพิ่มการพัฒนาต่อยอด คือ River Diagram"

 เรียนเชิญชาวมอดินแดงทุกท่านครับ มาร่วม แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ณ ห้องประชุม SMEs ชั้น ๖ อาคารศูนย์วิชาการ

 งานนี้ท่านเอื้อ รศ.รังสรรค์ เนียมสนิท จะมอบขวัญและกำลังใจ "เสื้อ KM_KKU หัวใจสีเหลือง ร่วมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ มุ่งสู่มหาวิทยาลัยแห่งการวิจัย"

JJ

Posted in Gotoknow GotoKnow By  In จากใจของJJ ฮาเฮ ร่วมสร้างสรรค์

Post ID: 48296, Created: , Updated, 2013-05-12 09:07:37+07:00 +07 Asia/Bangkok, License: All Rights Reserved, Comments: 2, Read: Click

Tags #f2f#วัฒนธรรมองค์กร#พัฒนางานประจำสู่งานวิจัย#ukm_kku#พัฒนามาตรฐานคุณภาพการศึกษาไทย#การจัดการความรู้ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์#ol(organizationlearning)#lo(learningorganization)#best_better_good_practice#พัฒนามาตรฐานและคุณภาพการศึกษา#blog_gotoknow#เสื้อทีมkm_kku#ลปรรเพื่อองค์กรแห่งการเรียนรู้

Recent Posts 

Comments (2)

  • เพิ่งกลับมาจากชายแดนครับ
  • เข้ามาดูมหาวิทยาลัยแห่งการวิจัย
  • เป็นมหาวิทยาลัยที่เข้มแข็งมากครับผม รอดูภาพรายงานข่าวจาก JJ news ครับ
  • ขอบคุณครับผม

เรียนท่านอาจารย์ JJ ที่เคารพ...                             

  • เร็วๆ นี้มีการจัดอันดับมหาวิทยาลัย
  • ขอแสดงความยินดีกับ มข. ที่ได้รับการจัดลำดับให้เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศครับ...