ช่วงที่ผมอยู่อาศัยใน กทม.  ใช้เวลาส่วนมากไปกับการเรียนหนังสือครับ...ในคราวฉลองกรุงเทพฯ   สมภารวัดบางเสาธง...หรือหลวงเตี่ย ที่เราเรียกกันด้วยความเคารพ  ท่านประกาศหาคนบวชพระ  14  รูป

พี่ชายผมมาบอกและผมก็ตัดสินใจบวชพระในงานนี้ครับ...ที่วัดบางเสาธง...ต.บางขุนศรี...เขตบางบางกอกน้อย  กรุงเทพฯ

ในวันบวชพระของผม...มีคุณพ่อคุณแม่และพี่สาวของคุณแม่มาร่วมงาน...ท่านเหล่านั้นก็ร่วมบวชเป็นชีพราหมณ์ด้วยครับ...

งานบวชพระ  14  รูปครั้งนี้...ยิ่งใหญ่มาก...มีการทำขวัญ...เชิญนักร้องแหล่ดัง ๆมา...มีขบวนยาวแห่ออกถนนใหญ่...จำนวนคนคงได้หลายพันคนครับ...

ผมได้ซึมซับเอาประเพณีทางภาคกลาง...ได้เรียนรู้และเข้าใจในหลายแง่มุม...ขอบคุณทุกสิ่งที่ให้โอกาส...ก้าวย่างในทางชีวิตของพระสงฆ์ไทย...เอาใว้ว่าง ๆแล้วจะเล่าเรื่องต่อนะครับ...

โปรดติดตามตอนต่อไป 

 ด้วยความปรารถนาดี 

 จาก...umi