ได้อ่านผลการทดสอบการใช้ภาษาอังกฤษของครูผู้สอนภาษาอังกฤษ

พบว่า คุณครูวิทยากรของเรา อาจารย์โสภิณ โรงเรียนสุรนารีวิทยา คะแนนสูงที่สุด 97 จาก 100     .......ต้องอย่างนี้สิ

give her a big hand !!!!!.......

 แต่ก็มีหลายท่านคะแนนต่ำ ไม่ถึง 30 คะแนน

คิดว่าเราจะช่วยกันพัฒนาตนเองได้นะคะ  เป็นกำลังใจให้ทุกท่าน