สรุปการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานในพื้นที่นำร่อง ในโครงการศึกษาพัฒนารูปแบบ / ระบบการสร้างเสริมสุขภาพช่องปากเพื่อสุขภาพ และคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ... ชื่อยาวๆ นี่ละค่ะ

  • กองทันตสาธารณสุข เน้นเรื่องการส่งเสริมป้องกันสุขภาพช่องปากในผู้สูงอายุ และมีเป้าหมายจะพัฒนารูปแบบ ที่เป็นรูปธรรม จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น และในทุกๆ งานของฟันเทียมพระราชทาน เราก็จะมีการสร้างเรื่อง กระแสผู้สูงอายุ 80 ปี ฟันดี เพราะว่าเป้าหมาย ก็คือ ต้องการให้ผู้สูงวัยมีฟันดี
  • อีกประเด็นหนึ่งที่ต้องการ ก็คือ เตรียมพร้อมกับยุทธศาสตร์เมืองไทยแข็งแรง ที่ผู้สูงอายุเฉลี่ย 80 ปี จะอยู่อย่างมีสุขภาพ และคุณภาพชีวิต ซึ่งจะมองเห็นว่าไม่ไกล
  • และจากการประชุมที่ผ่านมา ก็คงจะเห็นพ้องต้องกันว่า การดูแลสุขภาพช่องปากของผู้สูงอายุนั้นคงจะไม่เกิด ถ้าไม่ได้ความจริงจัง และจริงใจจากพวกเรา ชาวศูนย์อนามัย CUP PCU จากแกนนำทั้งหลาย และคงจะมีอีกมากมายหลากหลาย ตลอดจนเสียงจากประชาชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วย
  • ข้อควรนึกถึงก็คือ ผู้สูงอายุนั้นมีทั้งกลุ่มผู้ที่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ เดินมาได้ มาสอนคนอื่นได้ และผู้ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ที่อยู่ที่บ้านด้วย กลุ่มนั้นเราก็คงต้องคิดถึงให้ครอบคลุม และช่วยเหลือเกื้อกูล และผู้สูงอายุช่วยดูแลกลุ่มอื่นๆ นั้นก็เป็นการสร้างคุณค่าที่ดีมาก แต่ว่าอย่าลืมดูแลผู้สูงอายุด้วยกันด้วย
  • สำหรับในปีงบประมาณ 2550 ก็จะมีการเวที แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันใน “ตลาดนัดวิชาการด้านการสร้างเสริมสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ เฉลิมพระเกียรติฯ ในวาระมหามงคล 80 พรรษา” ในระหว่างเดือน เมย.-พค.49 ขอให้ทุกท่านที่ต้องการนำเสนอผลงาน ตั้งแต่บุคลากรสาธารณสุข อบต. ผู้สูงอายุ กิจกรรมใดๆ ที่อยากนำเสนอก็เตรียมการไว้ได้ จะเชิญชมรม / PCU / อบต. นำเสนอโครงการ ทั้ง Oral presentation / Poster presentation
  • รายละเอียดของงานโครงการฟันเทียมพระราชทาน และกิจกรรมส่งเสริมป้องกันทั้งหมด ทั้งหมดนี้จะสามารถค้นหาข้อมูลได้ ในหอจดหมายเหตุแห่งชาติด้วย ซึ่งนับเป็นเกียรติประวัติในการทำงานของพวกเราด้วย

ก็เป็นครั้งแรกละค่ะ ที่เราได้เอาเรื่องของ กลวิธีการจัดการความรู้ มาใช้ในงานผู้สูงอายุอย่างค่อนข้างเต็มรูปแบบ และก็ได้สิ่งดีดี มาต่อยอดกิจกรรมได้อย่างมากมายจริงๆ

รวมเรื่อง แลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานทันตฯ ในผู้สูงอายุ ครั้งที่ 1