ด้วยองค์กร AgeNet จังหวัดเชียงใหม่จะมีการจัดงานสืบชะตาหลวงให้กับผู้สูงอายุในจังหวัดเชียงใหม่ ที่วัดสวนดอก  ในวันที่ 4 ตุลาคม 2549 เพื่อทำกิจกรรมในวันผู้สูงอายุสากล  1 ตุลาคม 2549 โดยมี ศ.นพ.พงษ์ศิริ  ปราถนาดี เป็นประธานกรรมการจัดงาน ซึ่งจะมีผู้สูงอายุจากชมรมผู้สูงอายุ 1600 ชมรมในจังหวัดเชียงใหม่มาร่วมงาน