ราศีสิงห์ (17 สิงหา - 16 กันยา) 

 

..แด่คนที่เกิดราศีสิงห์..

..โดยเฉพาะวันที่ 2 กันยายน..

..แม้มีเรื่องใดผ่านเข้ามาในชีวิต..

...ต้องหมั่นทบทวนชีวิต ไม่คิดน้อยใจ..

..เรื่องบางเรื่องเป็นกรรมในอดีตชาติ จงอโหสิ และแผ่เมตตาให้เขา..

..อย่าคาดหวังสิ่งใดให้มาก..วางใจเป็นอุเบกขา..จิตจะได้ไม่ทุกข์..

..ขอให้มีความสุขในวันคล้ายวันเกิด ทุกคนนะครับ..