นายอับดลต่อเล็บ หรือเรียกกันติดปากว่า กาเหล็บ เป็นคนไทยมุสลิม เกิดเมื่อวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๐๗ ที่บ้านบางกล้วย หมู่ที่ ๓ ตำบลนาคา กิ่งอำเภอสุขสำรวญ จังหวัดระนอง บิดาชื่อนายสมหวัง มารดาชื่อนางย่าหรี อาจหาญ ทุกคนในครอบครัวมีบัตรประชาชนไทย ตั้งแต่เด็กกาเหล็บได้เรียนหนังสือที่โรงเรียนบ้านบางกล้วย จบชั้น ป.๗  ปัจจุบันทำอาชีพประมงขนาดเล็ก และรับจ้างทั่วไป เลี้ยงดูครอบครัว                

           ภรรยาคนปัจจุบันของกาเหล็บ ชื่อนางด๋า ผดุงชาติ เกิดเมื่อ พ.ศ.๒๕๒๒ ที่บ้านทรายแดง อำเภอเกาะสอง จังหวัดมะริด ประเทศสหภาพเมียนมาร์ ได้เดินทางเข้ามาในประเทศไทยพร้อมบิดามารดา เมื่อปี พ.ศ.๒๕๒๕ เคยได้มีโอกาสเรียนการศึกษานอกโรงเรียน (ก.ศ.น.) ในหมู่บ้าน แต่เรียนไม่จบ จึงพออ่านออกเขียนได้ ปัจจุบันด๋า ถือบัตรประจำตัวผู้หลบหนีเข้าเมืองจากพม่า ซึ่งเพิ่งหมดอายุไปเมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๔๙ แต่ทางอำเภอยังไม่ได้ทำบัตรใหม่ให้แต่อย่างใด                

           กาเหล็บอยากจดทะเบียนสมรสกับภรรยา แต่โต๊ะอิหม่ามเคยไปถามที่อำเภอแล้ว อำเภอบอกว่าภรรยาไม่ใช่คนไทยจดไม่ได้  ตั้งแต่นั้นมากาเหล็บจึงไม่ได้ไปติดต่ออีก