การจัดการเรียนรู้เรื่อง เพศศึกษาในสังคมไทยเป็นเรื่องสำคัญ เพราะวัฒนธรรมในสังคมไทย มองว่าเรื่องเพศ เป็นเรื่องปกปิด ไม่ควรพูด แต่ปัญหาเรื่องเพศนำไปสู่ปัญหาทางสังคมมากมาย เช่น การแท้ง การท้องไม่พึงประสงค์ การฆ่าตัวตาย ทั้งๆที่เป็นปัญหาทุกปัญหามีทางแก้ไขได้ทั้งสิ้น แต่ ณ จุดเวลานั้น ใครจะคาดคิดว่า จะมีคนคิดสั้น แก้ปัญหาด้วยการแลกด้วยชีวิต ในโรงเรียนที่พึงของนักเรียนคือ ครู ดังนั้นครูวิชาชีพ โดยเฉพาะสาขาวิชาสุขศึกษา ควรต้องมีทักษะอย่างไร การจัดการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงเป็นเรื่องยาก นอกจากการจำลองเหตุการณ์เท่านั้น อย่างไรก็ตาม การเขียนสะท้อนคิดและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากผู้รู้ที่หลากหลายย่อมจะส่งผลดีต่อการพัฒนาทักษะอย่างกว้างขวาง