ประสบการณ์จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จากกิจกรรมที่มอบหมายในชั้นเรียน

นิ่มอนงค์
การส่งเสริมสุขภาพ การจัดโครงการ

การสะท้อนคิด เป็นการเขียนเพื่อทบทวรตนเองว่าได้เรียรู้อะไรมาบ้าง มิใช่เป็นการบอกว่าสิ่งนั้นผิดหรือถูก แนวคิดคือ ประสบการณ์ทุกอย่างเป็นแบฝึกหัดชีวิต  วิถีชีวิตของแต่ละคน ย่อมได้รับโจทย์ที่เหมือนหรือแตกต่างกันไป หากได้แบบฝึกหัดยากๆ(ทางลบ) ควรมองทางบวกว่า ดีเราจะได้ฝึกทักษะการจัดการกับสิ่งนั้น อย่างไรก็ตาม เรียนผิดเป็นครู (แต่ต้นทุนสูงมาก บบางครั้งต้องแลกทั้งชีวิต หรือเกือบเอาชีวิตไม่รอด) เรียนถูกเป็นกำไร จะได้มีกำลังใจต่อสู้ต่อไป แต่อย่างไรก็ตาม เราน่าจะมาร่วมกันถอดบทเรียนเพื่อเป็นปัญญาใช้ส่องทางสำหรับคนรุ่นหลังๆๆๆ ต่อไปจะได้ไม่เรียนผิดเช่นเราดีไหมคะ การจัดประสบการณ์จริงให้ผู้เรียนนั้น มีจุดมุ่งหมายเพื่อฝึกจิตวิญญาณของความเป็นครูให้แก่นักศึกษาวิชาชีพครู สาขาวิชาสุขศึกษา พลศึกษา เพื่อให้มีความเป็นครูอย่างมืออาชีพต่อไป

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน health promotion and health education

คำสำคัญ (Tags)#ส่งเสริมสุขภาพ โรงเรียน ประสบการณ์จริง

หมายเลขบันทึก: 478758, เขียน: 15 Feb 2012 @ 09:34 (), แก้ไข: 23 Jun 2012 @ 01:45 (), สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน, ดอกไม้: 3, ความเห็น: 14, อ่าน: คลิก


ความเห็น (14)

เขียนเมื่อ 

จาก: ทิพผกา สาธรรม <[email protected]>

หัวข้อ: สะท้อนคิด วิชา 074404 PRIN OF HEALTH ED &amp; HP II

---------------------------------------

วิชา 074404 ทำให้หนูเข้าใจทฤษฎีเกี่ยวกับสุขภาพมากขึ้น สามารถนำไปเผยแพร่ให้รุ่นน้องและคนที่บ้านฟังได้ หนูสามารถอธิบาย

ทฤษฎี PRECEDE Framework ได้และนำมาวิเคราะห์ปัญหาสุขภาพได้ รวมถึงการส่งเสริมสุขภาพ ซึ่งสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างดีค่ะ อีกอย่างอาจารย์ให้ไปศึกษาดูงานที่โรงเรียนและทำโครงการ ซึ่งหนูชอบมากค่ะ ได้ทำกิจกรรมร่วมกับนักเรียนโรงเรียนสันทรายวิทยาคมและทำงานร่วมกับเพื่อนๆ ทำให้หนูรู้ว่าเพื่อนที่เราคบเป็นอย่างไร อีกอย่างได้นำเอาข้อมูลที่เราได้ไปดูงานมาสรุปและนำเสนอแลกเปลี่ยนกันหน้าชั้นเรียน ทำให้หนูได้ทราบถึงโรงเรียนอื่นๆ ทำให้เกิดความรู้มากขึ้น ได้ประสบการณ์มากขึ้น และเดือนพฤษภาคมที่จะถึง หนูก็จะได้ไปฝึกสอนจริงๆ ก็ทำให้หนูมีความพร้อมมากขึ้นค่ะ สุดท้ายหนูขอขอบคุณอาจารย์มากนะค่ะ ที่คอยให้คำปรึกษาชี้แนะหนูมาตลอด

เขียนเมื่อ 

จากการที่ข้าพเจ้าได้เรียนกระบวนวิชา 074404 ทำให้ข้าพเจ้าได้เรียนรู้สิ่งต่างๆ ที่เกี่ยวกับการดำเนินงานอนามัยในโรงเรียน โดยได้ศึกษาในโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ได้เข้าไปดูการดำเนินงานอนามัยในโรงเรียน ซึ่งทางโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพได้จัดโครงการต่างๆ ตามองค์ประกอบทั้ง 10 องค์ประกอบ ทำให้ข้าพเจ้าได้เรียนรู้ถึงการจัดงานอนามัยในโรงเรียนทั้ง 10 องค์ประกอบนั้น ซึ่งสามารถนำความรู้ที่ได้ไปศึกษาจากทางโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพในครั้งนี้ ไปประยุกต์ใช้ได้จริงในการที่จะเป็นครูสุขศึกษาในโรงเรียนต่างๆ

เขียนเมื่อ 

จากที่ได้เรียนวิชา หลักการสุขศึกษา ต้องขอขอบคุณอาจารย์มากๆค่ะที่ได้มอบหมายงาน ให้จัดทำโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพขึ้น ซึ่งกลุ่มของหนูได้เข้าไปศึกษาดูงานในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งได้จัดทำโครงการ ชั่งน้ำหนัก-วัดส่วนสูงตามเกณฑ์ขึ้น คือการดำเนินการร่วมกับพี่ฝึกสอนในการ ตรวจวัดส่วนสูงและชั่งน้ำหนักเด็กนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จากนั้นได้ทำการวิเคราะห์ว่านักเรียนมีการเจริญเติมโตตามวัยเป็นไปตามเกณฑ์ของกรมอนามัยหรือมั้ย จากการได้เข้าไปศึกษาดูงานในครั้งนี้ทำให้ได้ใช้ความรู้ที่ได้เรียนมาให้เป็นประโยชน์ โดยการในการวิเคราะห์ถึงปัญหาการเจริญเติบที่ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ กลุ่มของเราก็ได้มีการใช้ ทฤษฎี PRECEDE Framework มาวิเคราะห์หาปัญจัยต่างๆที่เป็นสาเหตุของปัญหาสุขภาพของเด็กนักเรียน และร่วมกับพี่ฝึกสอนหาแนวทางในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพให้นักเรียนที่มีปัญหาทางด้านการเจริญเติบโตได้มีพัมนาการและมีการเจริญเติบโตที่สมวัย การทำงานในครั้งนี้ถือว่าได้รับความรู้และประสบการณ์ที่หลากหลายเสมือนได้ทำงานเป็นครูจริงๆในโรงเรียน เพราะได้มีโอกาสในการคิดวิเคราะห์จากประสบการณ์จริง นอกจากนั้นยังได้รับความรู้จากการแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับเพื่อนในห้องกลุ่มอื่นๆที่มานำเสนอผลการทำงานในห้องเรียน ซึ่งโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ไม่ได้เข้าร่วมโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพทำให้ไม่ได้ศึกษาอย่างละเอียด แต่ก็ยังได้รับความรู้จากโรงเรียนอื่นๆที่เพื่อนได้นำเสนอ ทำให้เกิดความเข้าใจและเห็นภาพมากขึ้น

สุดท้ายต้องขอขอบคุณอาจารย์อีกครั้งที่ได้จัดการเรียนรู้ที่เน้นให้ได้รับจากประสบการณ์จริง ที่ทำให้ได้รับความรู้และรู้จักการทำงานในสถานที่จริง ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างมากกับการทำงานอนาคต

เขียนเมื่อ 

จากที่ได้เรียนวิชา หลักการสุขศึกษา ซึ่งดิฉันได้มีโอกาสเข้าไปศึกษาในโรงเรียน ยุพราชวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยได้เข้าไปศึกษาในห้องพยาบาลของโรงเรียนยุพราช และได้รับความแนะนำที่ดีจากอาจารย์ ในการทำโครงงานส่งเสริมสุขภาพในโรงเรียน ที่โรงเรียนยุพราขวิทยาลัยได้ทำ ซึ่งโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยได้รับรางวัลโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ระดับทอง ซึ่งกลุ่มของดิฉันได้ศึกษาโครงการส่งเสริมสุขภาพจากองค์ประกอบต่างๆ ซึ่งการเข้าศึกษาในสถานศึกษาจริงทำให้ดิฉันสามารถมองเห็นภาพในการส่งเสริมสุขภาพของนักเรียนได้อย่างชัดเจน และสามารถนำซึ่งต่างๆที่ๆด้รับไปประยุกต์ใช้ไปจริงการในเป็น นักศึกษาฝึกสอน และ การที่จบและไปเป็นครูในโรงเรียน เมื่อเราได้ศึกษาในสถานที่จริงก็จะทำให้เรานำความรู้ไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ใช่เพียงรู้แต่หลักทฤษฎี แต่เมื่อไปเป็นครูจริงไม่สามารถนำความรูเไปใช้ได้........ดิฉันจริงอยากขอขอบคุณอาจารย์ที่ได้มีการจัดการเรียนการสอนในลักษณะนี้ ซึ่งนักศึกษาได้เข้าไปศึกษาในสถานที่จริงทำให้ได้รับความรู้ ถ้าเรียนแต่ในห้องเรียนบางอย่างก็ไม่สามารถเรียนรู้แต่ภายในห้องเรียนได้ ..........

น.ส. ปณิธิดา บุญรอด 520210150 วิชาเอกสุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ

จากการที่ได้เรียนวิชาหลักการสุขศึกษาแล้วนั้น อาจารย์ได้มอบหมายงานเข้าไปศึกษาดูงานภายในโรงเรียน ซึ่งกลุ่มของข้าพเจ้าเลือกไปศึกษาดูงานที่โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ โดยเลือกที่จะศึกษาองค์ประกอบของโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ซึ่งในการเข้าไปศึกษาในครั้งนี้ทางโรงเรียนมีแฟ้มสะสมผลงานในด้านต่างๆไว้เพื่อให้ศึกาาประกอบกับการสอบถาม และนอกจากนั้นการนำข้อมูลมาใช้ก็ควรจะวิเคราะห์ก่อนว่าข้อมูลที่ได้มานั้นสอดคล้องกับเนื้อหาที่จะเรียนหรือไม่ และเพราะงานชิ้นนี้นั้นเองจึงทำให้เข้าใจองค์ประกอบต่างๆ ขอโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพมากขึ้น รวมไปถึงประสบการณ์ในการเข้าไปศึกษาดูงานในครั้งนี้เป็นการเรียนรู้ในแบบใหม่ๆ ที่สามารถนำไปใช้ได้จริงในช่วงที่เป็นนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูหรือไปเป็นครูในอนาคต นอกจากนี้การเข้าไปศึกษาดูงานในโรงเรียนนั้นยังเป็นการเปิดประสบการณ์ในการเรียนรู้ในแบบใหม่ๆให้กับนักศึกษา เพื่อสอนให้เจอสถานการณ์จริงเรียนรู้ที่จะแก้ไขปัญหาและเผชิญหน้ากับสถานการณ์จริง ซึ่งตรงนี้ข้าพเจ้าเห็นว่าเป็นประโยชน์มากๆต่อตัวนักศึกษาเอง

สุดท้ายขอขอบพระคุณอาจารย์นิ่มอนงค์ งามประภาสม ที่ได้จัดการเรียนการสอนในลักษณะนี้ เพราะเป็นการทำงานที่นักศึกษาได้พัฒนาตนเองในหลายๆด้าน และเป็นประสบการณ์ที่ดีมาก สำหรับนักศึกษา

จากที่ได้เรียนกระบวนวิชา 074404 หลัการสุขศึกษา 2 ซึ่งอาจารย์ได้มอบหมายให้เข้าไปศึกษาดูงานด้านสุขภาพในโรงเรียน ซึ่งทางกลุ่มของดิฉันได้เข้าไปศึกษาดูงานที่โรงเรียนบ้านเชิงดอยสุเทพ และได้ทำกิจกรรมให้ความรู้กับเด็กนั่งเรียนที่นั่น แม้ระยะเวลาที่ได้ให้ความรู้เด็กนักเรียนนั้นจะน้อย แต่ก็ทำให้ดิฉันได้รู้ถึงความตั้งใจในการมีส่วนร่วมของนักเรียน จากการเข้าไปศึกษาดูงานในครั้งนี้ทำให้ได้เรียนรู้เกี่ยวกับโครงการของโรงเรียน วิธีการนำเสนอโครงการ และกระบวนวิธีการทำงานร่วมกับผู้อื่น ตลอดระยะเวลาที่ได้เข้าไปในโรงเรียนจริงๆในครั้งนี้ถือว่าได้รับความรู้และประสบการณ์อย่างมากมาย และนอกจากนี้การเรียนการสอนในห้องเรียนยังทำให้ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับกลุ่มอื่นๆที่ไปศึกษาดูงานในโรงเรียนต่างๆด้วย

สุดท้ายนี้ต้องขอขอบพระคุณอาจารย์นิ่มอนงค์ ที่ได้เปิดกระบวนวิชาและจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในลักษณะนี้ ทำให้ดิฉันได้รับความรู้ในหลายๆด้าน และมีความพร้อมที่จะไปฝึกสอนในปีการศึกษาต่อไป อีกทั้งยังสามารถนำไปปรับใช้สำหรับการเป็นครูได้ในอนาคต

เขียนเมื่อ 

จากที่ได้เรียนกระบวนวิชา 074404 หลักการสุขศึกษา 2 ดิฉันก็ได้นำความรู้จากการที่ได้เรียนเมื่อปีที่แล้วคือหลักการสุขศึกษา1 มาประยุกต์ใช้ในการเข้าไปศึกษาดูงานที่โรงเรียนด้านการส่งเสริมสุขภาพตามที่อาจารย์มอบหมาย ซึ่งกลุ่มของดิฉันได้เลือกเข้าไปศึกษาดูงานที่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แต่เนื่องจากโรงเรียนสาธิตไม่ได้เข้าโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพทางโรงเรียนจึงไม่มีโครงการส่งเริมสุขภาพให้เราได้ศึกษา ทางกลุ่มของเราจึงได้แก้ปัญหานี้โดยการจัดทำโครงการชั่งน้ำหนัก – วัดส่วนสูงตามเกณฑ์ขึ้น โดยได้นำเนื้อหาวิชาที่อาจารย์เคยสอนมาประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลให้เด็กบางคนต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน ซึ่งใช้ขั้นตอนการวิเคราะห์ของกระบวนการ Precede Framework ทั้ง 7 ขั้นตอน และได้เน้นขั้นตอนที่ 4 คือการวิเคราะห์ปัญหาสุขภาพ ทั้ง 3 ปัจจัยคือ ปัจจัยนำ อันได้แก่ เพศ อายุ ปัจจัยเอื้ออำนวย ได้แก่ สภาพแวดล้อมที่อาศัย และปัจจัยสนับสนุน ได้แก่ แรงสนับสนุนจากบุคคลต่างๆทั้งครอบครัว เพื่อนและครู และจากการสอบถามเด็กและผู้ปกครอง ทำให้ทราบว่า เด็กมีโรคประจำตัวส่งผลให้เจริญเติบโตได้ไม่เต็มที่

ขอขอบคุณอาจารย์นิ่มอนงค์ งามประภาสม ที่ทำให้เกิดการเรียนรู้โดยการปฏิบัติจริง ทำให้ได้เห็นการทำงานของโรงเรียนในเรื่องของการส่งเสริมสุขภาพ และได้เรียนรู้การแก้ไขปัญหาเมื่อเจออุปสรรคต่างๆ ขอบคุณที่คอยให้ความช่วยเหลือ และให้คำแนะนำในการแก้ไขปัญหาเมื่อต่างๆ ทำให้ดิฉันมีประสบการณ์ในการทำงาน และมีความเข้าใจในบทเรียนมากยิ่งขึ้น เพราะเมื่อเราได้ลงมือทำจะทำให้จำและเข้าใจมากกว่าการท่องจำคะ

เขียนเมื่อ 

จากการเรียนการสอนกระบวนวิชา 074404 เป็นกระบวนวิชาที่นักศึกษาครูสุขศึกษาต้องมีการเรียนรู้ เพื่อการนำไปใช้กับนักเรียนหรือบุคคลอื่นที่ต้องให้ความรู้ ซึ่งจากการเรียนเริ่มด้วยการทบทวนเนื้อหาจาก Prin1 ทำให้นักศึกษาได้ทบทวนบทเรียนก่อนไปศึกษาการดำเนินงานของโรงเรียน

โดยการที่เข้าไปศึกษาในโรงเรียนทำให้ข้าพเจ้าได้เรียนรู้การศึกษาบริบทของโรงเรียน โดยเฉพาะการดำเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ในด้านนโยบายโรงเรียนที่ทุกกลุ่มเข้าไปดู ทางกลุ่มของข้าพเจ้าได้เลืือกดูนโยบายผ่านการจัดกิจกรรมหรือการดำเนินงานของโรงเรียนว่า ทางโรงเรียนได้ดำเนินการตามนโยบายที่ตั้งไว้หรือไม่ ซึ่งการศึกษาครั้งนี้ได้มีโอกาสจัดนิทรรศการและเป็นวิทยากรให้ความรู้ประกอบนิทรรศการ ทำให้ได้ประสบการณ์การพูดให้ความรู้ และอาจารย์ผู้สอนก็เป็นผู้ที่มีความรู้ในด้านการส่งเสริมสุขภาพมาก ทำให้คำแนะนำต่างๆถูกนำไปใช้ในการศึกษาและได้ข้อมูลที่สมบูรณ์ที่สุด พร้อมที่จะนำไปปรับใช้ในการฝึกสอนต่อไป

เขียนเมื่อ 

หลัการสุขศึกษา ทำให้ข้าพเจ้าได้เรียนรู้ถึงการส่งเสริมสุขภาพในโรงเรียน ชุมชน และเป็นการทบทวนทฤษฎีเกี่ยวกับสุขภาพต่างๆ เช่น ทฤษฎี Precede Framewok ทฤษฎีระบาดวิทยา ทฤษฎีโดมิโน และตระหนักถึงความสำคัญของการส่งเสริมสุขภาพและการมีสุขภาพที่ดี ประสบการณ์จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการศึกษาและปฏิบัติงานโครงการเกี่ยวกับสุขภาพในโรงเรียน ทำให้ข้าพเจ้าตระหนักถึงปัญหาสุขภาพและความสำคัญของการมีการส่งเสริมสุขภาพที่ดีในโรงเรียน เพราะถ้านักเรียนมีสุขภาพดี จะทำให้การเรียนรู้มีประสิทธิภาพมากที่สุด

เขียนเมื่อ 

ในกิจกรรม แต่ละกิจกรรมที่ได้รับ มอบหมายมานั้น ในส่วนตัวของผม คิดว่า ทุกกิจกรรมเป็นกิจกรรมที่ดีมาก ซึ่งทำให้ผมได้เรียนรู้จากประสปการณ์จริง และ ทำให้มีทักษะ ในการทำงานในสถานที่จริง มีการวิเคราะห์ การสังเกตุ ร่วมไปถึงการใช้หลักสุขศึกษาเพื่อเป็นเกณฑ์ กำหนดมาตราฐานในการส่งเสริมสุขภาพในสถานศึกษา ว่ามีหลักการอย่างไร ควรจะส่งเสรืมอย่างไร ให้เหมาะกับสถานศึกษานั้นๆ ซึ่งเป็นประสปการณ์ที่จะนำไปใช้ได้ในอนาตค ในเวลาที่ได้เป็นครู ก็ทำให้ผมนั้นมีพื้นฐานจากการทำงานจากกิจกรรมทั้งหมดนี้และนำไปประยุคใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อไปได้

เขียนเมื่อ 

ในกิจกรรม แต่ละกิจกรรมที่ได้รับ มอบหมายมานั้น ในส่วนตัวของผม คิดว่า ทุกกิจกรรมเป็นกิจกรรมที่ดีมาก ซึ่งทำให้ผมได้เรียนรู้จากประสปการณ์จริง และ ทำให้มีทักษะ ในการทำงานในสถานที่จริง มีการวิเคราะห์ การสังเกตุ ร่วมไปถึงการใช้หลักสุขศึกษาเพื่อเป็นเกณฑ์ กำหนดมาตราฐานในการส่งเสริมสุขภาพในสถานศึกษา ว่ามีหลักการอย่างไร ควรจะส่งเสรืมอย่างไร ให้เหมาะกับสถานศึกษานั้นๆ ซึ่งเป็นประสปการณ์ที่จะนำไปใช้ได้ในอนาตค ในเวลาที่ได้เป็นครู ก็ทำให้ผมนั้นมีพื้นฐานจากการทำงานจากกิจกรรมทั้งหมดนี้และนำไปประยุคใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อไปได้

นายอานุภาพ พุทธปวน 520210164

เขียนเมื่อ 

จากการเรียนการสอนวิชา หลักการสุขศึกษา 2 เป็นการเรียนที่ต่อเนื่องมาจาก หลักการสุขศึกษา 1 แต่การเรียนการสอนหลักการสุขศึกษา2 นี้ ได้เข้าไปทำกิจกรรมในโรงเรียนเป็นกลุ่มด้วย ซึ่งในการไปทำกิจกรรมในโรงเรียนครั้งนี้ กลุ่มของข้าพเจ้าได้เข้าไปทำโครงการ ยิ้มได้เพราะฟันสวย และ ได้เข้าไปศึกษาโครงการการส่งเสริมสุขภาพของโรงเรียนมาอีกด้วย ในการเข้าไปทำโครงการในครั้งนี้สมาชิกในกลุ่มของข้าพเจ้าได้ร่วมมือกันช่วยกันทำจนเสร็จ พวกเราได้ความรู้มากกว่าจากการทำโครงการในครั้งนี้ เช่น รู้วิธีการดำเนินงาน รู้ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง รู้วิธีการสอนเด็กๆนักเรียน เป็นต้น ซึ่งการที่เราได้เข้าไปปฏิบัติงานจริงเกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพในโรงเรียน ทำให้เราได้รับประโยชน์มากกว่าการที่นั่งเรียนอยู่แค่ในห้องเรียนเท่านั้น เป็นประสบการณืที่ดีมาก

ข้าพเจ้าอยากจะขอบคุณ รศ.ดร.นิ่มอนงค์ งามประภาสม เป็นอย่างมาก ที่คอยแนะนำและให้ความรู้เกี่ยวกับโครงการส่งเสริมสุขภาพจนกลุ่มของข้าพเจ้าได้ทำโครงการบรรลุวัตถูประสงค์ได้อย่างราบรื่น.

เขียนเมื่อ 

ขอขอบคุณลูกศิษย์ที่น่ารักทุกคนที่ตั้งใจเรียนค่ะ

เขียนเมื่อ 

จากที่ได้เรียนกระบวนวิชา 074404 หลักการสุขศึกษา 2 กลุ่มของผมได้เข้าไปศึกษาดูงานที่โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย และได้เข้าไปสำรวจโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ โดยได้นำความรู้และทฤษฏีต่างๆที่อาจารย์เคยสอน นำมาปรับใช้ในการสำรวจโครงการในครั้งนี้ ทำให้ผมมีความรู้ความเข้าใจในบทเรียนมากยิ่งขึ้นจากการได้ลงมือทำ และนอกจากนี้ยังทำให้มีประสบการณ์ในการทำงาน ทำให้มีความรับผิดชอบมากขึ้น และสามารถนำประสบการณ์และความรู้ที่ได้นี้ไปปรับใช้ในการเป็นครูได้ในอนาคต

ขอขอบคุณอาจารย์นิ่มอนงค์ ที่คอยชี้แนะแนงทาง และคอยให้คำปรึกษาเวลาที่มีปัญหาต่างๆเกิดขึ้น ทำให้กลุ่มของผมสามารถทำโครงการนี้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี