เหมือนที่เคยเขียนวันก่อนว่า มีเรื่องอยากเขียนมากมาย ทั้งเรื่องงาน เรื่องคน เรื่องสิ่งแวดล้อม แต่เนื่องจากมีเวลาจำกัด ต้องเลือกเอาเพียงเรื่องเดียว สุดท้ายแล้วก็เลือกเรื่องที่ดูกว้างมาก...อีกแล้ว

อ่านบันทึกคุณศิริ ครบรอบทำงาน 10 ปีและอีกหลายๆบันทึกของวันนี้ที่ไปร่วมลปรร.แล้ว ยิ่งรู้สึกถึงพลังของ"ความรัก" ว่า ทุกเรื่องที่คิดจะเขียน ถ้าเอา"ความรัก"มาจับแล้ว ดูเหมือนจะเกี่ยวข้องและช่วยได้ไปทุกเรื่อง

ความรัก ทำให้เรา

  • ให้อภัย
  • ให้ความเข้าใจ
  • ยอมแพ้โดยไม่มีเงื่อนไข
  • ทำมากกว่าที่ถูกสั่งหรือมากกว่าที่พลังเรามี
  • ไม่อยากเอาชนะ
  • เปิดใจรับฟัง
  • นึกถึงตัวเอง และผลประโยชน์ของตัวเองน้อยลง
  • ให้ความสำคัญกับความรู้สึกมากกว่าวัตถุ
  • หยุดการกระทำที่ไม่ดี

สิ่งเหล่านี้ เป็นเรื่อง"สากล" ที่ใครๆก็รู้และยอมรับ แต่ทำไมเรายังทำร้ายตัวเอง และผู้อื่น ด้วยการไม่ให้"ความรัก"แก่กันและกัน ทำอย่างไรเราจะช่วยกันขยายความรู้คิดนี้ให้แผ่ออกไป ให้พวกเราสามารถให้"ความรัก"กับคนได้กว้างขึ้น สำหรับตัวเองแล้ว รับรู้ได้ว่า พวกเราชาว GotoKnow มีความรักให้แก่กัน แบบที่พูดถึงนี้ โดยที่เราไม่ต้องรู้จักกันเป็นการส่วนตัวเลย เราทำได้อย่างไร....ทำอย่างไรเราจะสร้างโลก GotoKnow ให้มีมากขึ้นในสังคมไทย ทำอย่างไร....