วันนี้อากาศดี ฝนไม่ตก ตอนเช้าเรียนวิชาความเป็นครูแท้ ตอนบ่ายเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ตามพี่ๆไม่ค่อยทันเรียนยากจังเลย ไม่ค่อยเข้าใจ