การสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดทำสมรรถนะบุคลากรกรมส่งเสริมการเกษตร (2)

เป็นการวิเคราะห์เพื่อจัดทำสมรรถนะที่ลงรายละเอียดถึงตำแหน่งงาน ( Job Competency ) พร้อมทั้งจัดทำรายละเอียดระดับความชำนาญการของแต่ละตำแหน่ง

         เมื่อวันที่ 28-30 สค.49 กรมส่งเสริมการเกษตร ได้จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดทำสมรรถนะบุคลากรกรมส่งเสริมการเกษตร ครั้งที่ 2  ที่โรงแรมที เค พาเลส เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 

          การสัมมนาในครั้งนี้ ดำเนินการต่อจากครั้งที่ 1  (คลิก)  ที่ได้จัดทำรายชื่อสมรรถนะของกลุ่มงาน (Functional Competency)  จำนวน 10 กลุ่มงาน  ในครั้งนี้ เป็นการวิเคราะห์เพื่อจัดทำสมรรถนะที่ลงรายละเอียดถึงตำแหน่งงาน ( Job Competency )  พร้อมทั้งจัดทำรายละเอียดระดับความชำนาญการของแต่ละตำแหน่ง  ซึ่งการดำเนินการยังไม่เสร็จสิ้น  จะได้มีการดำเนินการต่อใน Wokshop  ครั้งที่ 3  ซึ่งจะจัดในวันที่ 6-8  กย.49 นี้ค่ะ...  

          ขอนำภาพบรรยากาศในการสัมมนามาฝากก่อนนะค่ะ...

        Competency204 Competency203

        ดร.อรัญ โสตถิพันธุ์               อ.กฤติพงศ์ เดชส่งจรัส

         Competency227 Competency220

                                 Competency230

           Competency228Competency214          

           นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร / นักวิชาการเกษตร

           Competency224Competency217

                                 นักวิชาการเผยแพร่

           Competency222Competency216

                     บุคลากร                    นักพัฒนาทรัพยากรบุคคล

                               Competency223

                             จนท.วิเคราะห์นโยบายและแผน 

                                  Competency229

          วิศวกรการเกษตร /  นายช่างเครื่องกล / นายช่างไฟฟ้าสื่อสาร

            Competency209Competency218     

           จนท.การเงินบัญชี / จนท.พัสดุ  /จนท.ตรวจสอบภายใน

                                 Competency210

                              จนท.บริหารทั่วไป   / จนท.ธุรการ

         Competency225Competency212

                      นายช่างศิลป์  /  นายช่างภาพ  /  ช่างพิมพ์

             Competency221Competency206

                       บรรณารักษ์                              นิติกร

                                 Competency213

                              นวก.สถิติ  / นวก.คอมพิวเตอร์      

                จะเห็นว่าบรรยากาศการสัมมนาเต็มไปด้วยความกระตือรือร้น ทุกคนมีความตั้งใจ และมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ เพื่อจัดทำสมรรถนะของตำแหน่งงานที่รับผิดชอบเป็นอันมาก ทำให้ในฐานะผู้จัดสัมมนา มีกำลังใจในการมุ่งมั่นในการจัดทำ Competency Model  ของกรมส่งเสริมการเกษตรให้สำเร็จต่อไป....  

                    

 

                  

                   

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KM นักพัฒนาฯ

คำสำคัญ (Tags)#กรมส่งเสริมการเกษตร#สมรรถนะ

หมายเลขบันทึก: 47828, เขียน: 02 Sep 2006 @ 16:27 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 15:47 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)