GotoKnow
  • เข้าระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • แผงจัดการ
  • ออกจากระบบ
GotoKnow

My young Generation

My young Generation
ในธรรมชาติของเด็ก จะมีวิญญาณนักวิทยาศาสตร์อยู่แล้ว พวกเขาจะช่างซัก ช่างถาม อยากรู้อยากเห็น แลละอยากลงมือปฏิบัติ ดังนั้นการเปิดโอกาสให้เด็กได้รับการฝึกฝนกระบวนการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ การค้นคว้า และร่วมกิจกรรม โดยมีผู้ให้คำปรึกษาแนะนำอย่างใกล้ชิด จะเป็นพลังกระตุ้นให้เด็กได้รับการพัฒนาศักยภาพในเรื่องที่ตนสนใจอย่างต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ จากประสบการณ์ทำงานสั้น ๆ ที่ผ่านมา ( ปีกว่า ๆ )ดิฉันได้มีโอกาสทำงานกับเด็กที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งนับว่าเป็นโอกาสที่ดีอีกเรื่องหนึ่ง ของการทำงาน ซึ่งดิฉันคิดว่าสิ่งเหล่านี้จะเกิดศักยภาพที่แท้จริงกับเด็กด้วย ดังประโยคหนึ่งที่ดิฉันอ่านแล้วรู้สึกดีมาก ๆ ซึ่งกล่าวว่า " เด็กกลุ่มนี้เป็น My young Generation โปรดให้เขาได้ทำในสิ่งที่เขาสนใจอย่างแท้จริงเถิด ต่อไปพวกเขาจะต้องทำงานด้านวิทยาศาสตร์ และทำประโยชน์ให้กับประเทศของเรา "

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

หมายเลขบันทึก: 47825
เขียน:
แก้ไข:
ความเห็น: 1
อ่าน:
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ

ความเห็น (1)

ปัจจุบันโลกได้ก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว ในความก้าวหน้านี้บางส่วนต้องอาศัยพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์  ถึงหลักการของเหตุผลที่สามารถหาที่มาที่ไปได้  สิ่งที่เราต้องปลูกฝังให้เด็กรู้จักคิดวิเคราะห์เป็น  เพื่อประเทศไทย  ซึ่งกำลังขาดแคลนนักวิทยาศาสตร์ขอให้ครูวิทยาสาสตร์คนนี้ทำหน้าที่ต่อไปอย่างดีที่สุดและให้ความรู้ที่มี  ที่ได้จากการศึกษามาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับเด็กซึ่งเป็นอนาคตของชาติต่อไป  สู้ ๆๆๆๆๆๆ