การจัดอันดับมหาวิทยาลัยไทย โดย สกอ. (1)

  Contact

  ผลการดำเนินงาน ตัวชี้วัด มหาวิทยาลัยไทย  

ข่าวที่ฮือฮาในแวดวงมหาวิทยาลัยตอนนี้ คือเรื่อง  การจัดอันดับมหาวิทยาลัยไทย  50  อันดับแรก  มีทั้งผู้เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยในมุมมองที่แตกต่างกัน  เช่น

ด้านบวก

  • เป็นความคิดริเริ่มที่จะก่อให้เกิดผลในการพัฒนามหาวิทยาลัย
  • เป็นการประเมินตนเองเบื้องต้นของมหาวิทยาลัย
  • เป็นข้อมูลประกอบการวางแผนพัฒนามหาวิทยาลัยให้มีความเข้มแข็งและโดดเด่นขึ้น

ด้านลบ

  • สกอ. ทำงานเกินหน้าที่  ทำโดยพลการ 
  • ข้อมูลยังไม่ครบถ้วน  ไม่น่าเชื่อถือ  ขาดการตรวจสอบ 
  • การกำหนดตัวชี้วัด  วิธีการคำนวณและการเปรียบเทียบยังไม่เหมาะสม
  • ผลที่ได้เป็นตราบาป  ทำให้สังคมไม่เชื่อถือในมหาวิทยาลัย

เชิญร่วม ลปรร.เพื่อการพัฒนาต่อไปครับ

Posted in Gotoknow GotoKnow By  In บริหารทรัพยากรมนุษย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Post ID: 47820, Created: , Updated, 2012-06-19 23:36:02+07:00 +07 Asia/Bangkok, License: All Rights Reserved, Comments: 2, Read: Click

Tags #มหาวิทยาลัยไทย#ตัวชี้วัด#ผลการดำเนินงาน

Recent Posts 

Comments (2)

ผมมองว่า น่าจะเกิดผลด้านลบมากกว่า เมื่อเช้าพี่ๆก็คุยกับผมเรื่องนี้ เค้าจะให้ลูกไปเรียนในมหาวิทยาลัยที่ได้รับการจัดอันดับในระดับที่ดีๆทันที

มหาวิทยาลัยแต่ละแห่งมีจุดเด่นเฉพาะด้าน เช่น ด้านวิทยาศาสตร์ ด้านสังคมศาสตร์ น่าจะจัดอันดับเฉพาะด้านน่าจะดีกว่านี้นะครับ
Joanne
IP: xxx.28.119.215
Written At 
ถ้าเรามองอะไรๆ ในแง่ดี  เก่งว่ามันมีความสุขกาย สุขใจ มีพลังที่จะไปพัฒนางองค์กรต่อไป  ด้านลบก็ควรมองเป็นบวกค่ะ เพราะในมิตินั้นมันมีอะไรที่บอกเราได้บ้างเช่นกัน