วันนี้ได้เรียนเกี่ยวกับการค้นหา file เสียง ที่ altavista.com/audio ค้นหาวีดีโอ ที่ video.google.com ค้นหาที่โฆษณา youtube.com  การหาคำตอบ ask.com