ต้นเข็มต้นน้อยๆในกระถาง
ตั้งวางเรียงไว้ในเขตบ้าน
ด้วยเหตุมิตรมอบให้เมื่อไม่นาน
รอวันเบ่งบานสราญใจ
จวบจนเจ้าเติบใหญ่ในไม่ช้า
ก็นำพาย้ายถิ่นลงดินให้
หมั่นรดน้ำพร่ำพรมเชยชมไป
ว่าเมื่อไรจะสวยรื่นให้ชื่นตา
มาวันนี้เข็มน้อยที่คอยเฝ้า
เออหนอเจ้าเชิดช่อชู ดูหรรษา
ผลิดอกออกบานตระการตา
เป็นเข็มขาวพราวฟ้าสง่างาม
ส่งกลิ่นหอมระรวยรินประทินแต่ง
ล่อแมลงภู่ผึ้งมาตรึงถาม
ระรวยหลงพะวงโลมแม่โฉมงาม
เฝ้าเวียนตามดอมดมจนสมใจ...
เข็มขาวช่อแรกของบ้านนี้..มีมิตรภาพ
...เจ้าเข็มขาวช่อหนึ่งสมอุดมค่า
ดุจปัญญาความรู้ชูไสว
เมื่อเบ่งบานนานวันพลันโรยไป
ยังสร้างเป็นเข็มช่อใหม่ให้เชยชม
เปรียบความรู้คู่คนก็ล้นจิต
หากไม่คิดโอนถ่ายเสียดายสม
เก็บความรู้ฝังลึกไว้ในใจจม
ไม่ต่อยอดสร้างสมอุดมการณ์
มาร่วมเป็นเช่นเข็มที่เต็มขาว
ดึงเรื่องราวความรู้มาสู่สาน
ให้ชัดแจ้งแจงแก่มิตรวิทยาทาน
เพื่อสร้างสรรค์เข็มช่อใหม่ให้สังคม.....