บอกข่าว ตลาดนัด KM กรมส่งเสริมการเกษตร

เวทีนี้ คงจะเป็นอีกเวทีหนึ่งที่จะช่วยกระตุ้นให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และช่วยให้เกิดการขยายผลการจัดการความรู้ไปยังหน่วยงานต่างๆ ภายในกรมส่งเสริมการเกษตรทั้งในส่วนกลางและภูมิภาคให้กว้างขวางยิ่งขึ้นต่อไป.

              กรมส่งเสริมการเกษตร จะจัดตลาดนัดความรู้ เรื่อง การจัดการความรู้ในการผลิตสินค้าเกษตรที่ปลอดภัยและได้มาตรฐาน   ในวันที่ 12-13 กันยายน 2549 ที่โรงแรมมารวยการ์เด้น เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 

           โดยมีรายละเอียดกำหนดการ  ดังนี้

             วันที่ 12 กันยายน 2549

             07.30-08.30 น.   ลงทะเบียน

             08.30-08.45 น.   ชมวีดีทัศน์"การจัดการความรู้กรมส่งเสริมการเกษตร"

             08.45-09.15 น.   พิธีเปิด มอบเกียรติบัตรแก่จังหวัดนำร่อง  และแนวทางการจัดการความรู้ของกรมส่งเสริมการเกษตร  โดย นายไพโรจน์ ลิ้มจำรูญ  รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร

              09.15-10.15 น.   ปาฐกถาพิเศษหัวข้อ " จาก KM สู่ LO ด้วย KM Inside"  โดย ดร.ประพนธ์ ผาสุขยืด  สถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อสังคม

             10.15-10.45 น.    อาหารว่าง และ เครื่องดื่ม

             10.45-12.15 น.   เสวนา "ประสบการณ์การจัดการความรู้" 

              ผู้ร่วมเสวนา  ประกอบด้วย

              อ.จำนง หนูนิล     กศน. จ. นครศรีธรรมราช

              คุณสุรเดช เดชคุ้มวงษ์   มูลนิธิร่วมพัฒนาพิจิตร จ.พิจิตร

              คุณจันทนา พงษา     มูลนิธิข้าวขวัญ  จ.สุพรรณบุรี

             ดำเนินรายการโดย คุณมนตรี วงษ์รักษ์พานิช  กรมส่งเสริมการเกษตร

              12.15-13.30 น.     อาหารกลางวัน

              13.30-13.45 น.    ชี้แจงการแบ่งกลุ่ม และเรียนรู้ภาคนิทรรศการ

              13.45-15.15 น.     กลุ่มย่อยเรียนรู้ภาคนิทรรศการ

              15.15-15.45 น.    อาหารว่างและเครื่องดื่ม

              15.45-17.00 น.    เสนอผลการเรียนรู้ของกลุ่มและสรุปผลการเรียนรู้

               วันที่ 13 กันยายน 2549

               แบ่งห้องเรียนรู้ออกเป็น  3 ห้อง

               ห้อง A   เรื่อง  กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการผลิตพืชปลอดภัยและได้มาตรฐาน ปี 2549

               ภาคเช้า   (  08.30-12.00 น. )

               - ชมวิดีทัศน์ "   กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการผลิตพืชปลอดภัยและได้มาตรฐาน ปี 2549"

               - นำเสนอผลงานวิจัย "การส่งเสริมการผลิตพืชปลอดภัยและได้มาตรฐาน"    โดย  คุณอุดม ศรีทอง   จังหวัดอ่าทอง  คุณอนันต์ ลวกไธสง จังหวัดนครพนม  คุณประสาร เฉลิมศรี จังหวัดนครศรีธรรมราช  คุณรังสรรค์ เลิศสูงเนิน จังหวัดกำแพงเพชร

                 - "สะท้อนมุมมองการทำงานวิจัยในกระบวนงานส่งเสริมการเกษตร "     โดย  คุณเกรียงไกร เลขาพันธ์  จังหวัดนครศรีธรรมราช  คุณเสนาะ ยิ้มสบาย  จังหวัดกำแพงเพชร  คุณไพบูลย์ เพียรการค้า  จังหวัดอ่างทอง  คุณพจน์ สมแพง จังหวัดนครพนม

               - AAR และแนวทางขยายผล

                ห้อง B    กระบวนงาน KM ในงานส่งเสริมการเกษตร

                ภาคเช้า   (08.30-12.00 น.)

               -เสวนา " กระบวนงาน KM  ในงานส่งเสริมการเกษตร"   โดย คุณอรุณ เขมฤกษ์อำพล  เกษตรจังหวัดสตูล คุณพยอม วุฒิสวัสดิ์ จังหวัดน่าน คุณเดโช พลายชุม จังหวัดตรัง คุณเชิงชาย เรือนคำปา จังหวัดกำแพงเพชร คุณทวี มาศขาว จังหวัดนครพนม

               -เสวนา " การจัดการความรู้ในการผลิตสินค้าเกษตร"  โดย คุณเตือนใจ  บุพศิริ  เกษตรกรจังหวัดนครพนม  คุณบุญร่วม หนูนอง จังหวัดสตูล

               - AAR และแนวทางขยายผล

               ห้อง C    การผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์

                 ภาคเช้า   (08.30-12.00 น.)

               -เสวนา "การผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์"  โดย  คุณบุญจันทร์ ตันสิน  เกษตรกรจังหวัดอุบลราชธานี  คุณอำนวย มาศเมฆ  เกษตรกรจังหวัดรครศรีธรรมราช  คุณสุภาพ คำนุ่น 

              - เสวนา " การผลิตสินค้าเกษตรเพื่อการส่งออก"  โดย คุณสานิตย์ เชาว์ดี เกษตรกรจังหวัดปราจีนบุรี  คุณสนิท ชังคะนาค เกษตรกรจังหวัดพิษณุโลก

               - AAR และแนวทางขยายผล

            ภาคบ่าย    

             - AAR  รวม และแนวทางขยายผล

             - สรุปผลการสัมมนา และพิธีปิด

              ทั้งหมดนี้  คือกำหนดการที่คณะทำงานฯ ได้ยกร่าง และเตรียมการไว้  โดยภายในงาน นอกจากการเสวนา  ประสบการณ์การจัดการความรู้ในรอบปีที่ผ่านมาของกรมส่งเสริมการเกษตร และจากเครือข่ายการจัดการความรู้ทั้งภายในกรมฯ และภายนอกกรมฯ แล้ว ยังมีนิทรรศการการจัดการความรู้ ของจังหวัดนำร่อง ในปี 2549    ตลอดจนหน่วยงานภายในส่วนกลางกรมส่งเสริมการเกษตรอีกด้วย  

               ก็หวังว่า เวทีนี้ คงจะเป็นอีกเวทีหนึ่งที่จะช่วยกระตุ้นให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  และช่วยให้เกิดการขยายผลการจัดการความรู้ไปยังหน่วยงานต่างๆ ภายในกรมส่งเสริมการเกษตรทั้งในส่วนกลางและภูมิภาคให้กว้างขวางยิ่งขึ้นต่อไป......  

            

                                                                       นันทา ติงสมบัติยุทธ์

                                                                                2 กย.49

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KM นักพัฒนาฯ

คำสำคัญ (Tags)#ตลาดนัดความรู้#กรมส่งเสริมการเกษตร

หมายเลขบันทึก: 47801, เขียน: 02 Sep 2006 @ 14:54 (), แก้ไข: 28 May 2012 @ 16:46 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 2, อ่าน: คลิก


ความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 
  • ขอบพระคุณมากครับ  ในงานนี้เราส่งทีมงานคุณอำนวยขึ้นเล่าแทนทั้ง 3 ห้อง
  • ผมและคุณสายัณห์ก็เลยมีเวลาเข้าชมได้ทั้ง 3 ห้อง
  • พบกันในวันงานนะครับ
  • เสียดายงานนี้  คงจะไม่ได้อยู่ร่วมงาน เพราะต้องไปเข้าร่วมสัมมนาเรื่อง สมรรถนะการบริหารทรัพยากรบุคคล ของกระทรวงเกษตรฯ ระหว่างวันที่ 11-13 กย.49 ที่ จ.กาญจนบุรี
  • แต่ได้ส่งตัวแทน คือ  พี่ตุ๊ก (ไขศรีวิลัย)  เข้าร่วมงาน พร้อมทั้งช่วยเป็นคุณลิขิต ในห้อง B  แทนด้วย
  • ขอเพิ่มเติมกิจกรรมที่แจ้งตกหล่นไปคือ ในงานนี้ จะมีการเปิดคลินิค KM ในงานด้วย  มีคุณวีรยุทธ์  คุณชาญวิทย์  และน้องมนัชยา  เป็นหมอประจำอยู่คลินิคด้วยค่ะ..  คุณวีรยุทธ์ อาจจะไม่มีเวลาเข้าชมอย่างที่คาดหวังแล้วค่ะ...
  • รออ่านบันทึก อยู่นะค่ะ...