แลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานทันตฯ ในผู้สูงอายุ (9) รวมกลุ่มผู้สูงอายุจัดกิจกรรม (ตอนที่ 7 รพ.เจ้าพระยายมราช)

เรื่องฟัน เรามีรถ Mobile ทางทันตกรรมอยู่แล้ว ก็จะสามารถทำกิจกรรมเรื่องสุขภาพช่องปากได้เต็มที่

 

ที่ รพ.เจ้าพระยายมราช จ.สุพรรณบุรี เป็นโรงพยาบาลศูนย์ที่มีการให้บริการกับชมรมผู้สูงอายุ เมื่อกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุเข้าไปขอร่วมดำเนินการ ทีมทำงานก็ให้การต้อนรับ และก็มีแผนการดำเนินการที่น่าสนใจ มาเล่าให้ฟังค่ะ

... ทาง รพ. ได้มีการประสานงานกันในหลายๆ หน่วย เรามีชมรมผู้สูงอายุ สภาผู้สูงอายุอยู่แล้ว ชมรมผู้สูงอายุเวลามีกิจกรรมก็ขอวิทยากร และส่วนใหญ่ก็จะมีปัญหาเรื่องฟัน ก็จะขอวิทยากรเรื่องฟันบรรยายอยู่แล้ว เพราะว่ากิจกรรมของเรามีทุกเดือน เมื่อครั้งที่แล้วก็เป็นบรรยายเรื่องสุขภาพฟัน จัดบอร์ดนิทรรศการ และการแนะนำเรื่องฟันต่างๆ

และมีแผนที่จะทำให้ครอบคลุมพื้นที่รับผิดชอบทั้งหมด ได้มีการติดต่อกับ อสม. ส่งผู้นำที่สนใจ และตระหนักในกิจกรรม และตัวแทนชมรมผู้สูงอายุที่มีความเข้มแข็ง และสามารถนำกลุ่มได้ มาร่วมกันประชุมกัน

และมีกิจกรรม PCU ซึ่งมีการอธิบายเกี่ยวกับเรื่องการดูแลสุขภาพฟันและมีกิจกรรมการตรวจดูสุขภาพทุกอย่าง ตั้งแต่การตรวจตา บางครั้งก็มอบแว่นตา เวชกรรมสังคม ก็มีการคัดกรองโรคเบาหวาน ... กำลังวางแผนกันให้ลงไปพร้อมๆ กัน และทำแบบสหสาขา ซึ่งจะรวมตัวกันทั้งหมด และทำเป็นโครงการใหญ่

และยิ่งในเรื่องฟัน เรามีรถ Mobile ทางทันตกรรมอยู่แล้ว ก็จะสามารถทำกิจกรรมเรื่องสุขภาพช่องปากได้เต็มที่

... ผู้ร่วมทีมสุพรรณฯ ได้เล่าเพิ่มเติมในส่วนของงานทันตฯ ไว้ว่า ที่สุพรรณฯ ทีมทันตฯ ทั้งจังหวัด รวมเจ้าพระยายมราช กับ รพช. เหมือนเนื้อเดียวกัน จะให้ความสำคัญกับบุคลากรสูงมาก ทันตาภิบาลก็จะได้รับการอบรมทุก 3 เดือน อยากรู้อะไรก็จะได้รับความรู้ โครงการอะไรที่มาใหม่ๆ ไม่ใช่ว่าหัวหน้าฝ่ายรู้อย่างเดียว ทันตาฯ ก็จะรู้ด้วย

เรื่องโครงการผู้สูงอายุ สุพรรณฯ ทำกันมานานแล้ว เพียงแต่ว่ายังไม่ได้ทำบันทึกมาเป็นตัวเลขมากมาย ... สมัยก่อน จะมีคล้ายๆ กับทุกส่วนงานไปดูผู้สูงอายุที่บ้าน ตามวัดไปนอนค้าง ทันตฯ ก็ไปทำด้วย ไปให้ความรู้ ทันตสุขศึกษา

เมื่อมีโครงการฟันเทียมพระราชทานเข้ามา ก็เป็นการเข้ามาเสริมกิจกรรม ซึ่งทันตฯ มีการให้บริการผู้สูงอายุอยู่ก่อนแล้ว การให้บริการผู้สูงอายุจะให้คิวลำดับแรกๆ แต่ในเรื่องของการแปรงฟันนั้น เรายังไม่ได้ลงมือทำกันเอง แต่ก็มีทุนความรู้ เกี่ยวกับผู้สูงอายุนี้จะลงไปทุกจุดอยู่แล้ว

กลับไปจากการประชุมนี้ รพ.เจ้าพระยายมราชก็ได้บอกไว้ว่า จะไปดำเนินการโครงการในลักษณะบูรณาการละค่ะ

รวมเรื่อง แลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานทันตฯ ในผู้สูงอายุ ครั้งที่ 1

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ

คำสำคัญ (Tags)#สุขภาพช่องปาก#ผู้สูงอายุ#ลปรร.#รพ.เจ้าพระยายมราช สุพรรณบุรี

หมายเลขบันทึก: 47747, เขียน: 02 Sep 2006 @ 11:29 (), แก้ไข: 06 Sep 2013 @ 17:31 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก
บันทึกที่เกี่ยวข้อง


ความเห็น (0)