สวัสดีครับชาว Blog 

           เมื่อวานนี้ (1 กันยายน 2549) ผมได้ไปบรรยายให้แก่กลุ่มลูกศิษย์ที่เป็นผู้บริหารระดับกลางของโรงแรมโอเรียลเต็ล มีหลายประเด็นที่น่าสนใจเกี่ยวกับเรื่องภาวะผู้นำ ซึ่งผมขอนำความรู้ ความคิดดี ๆ มาแบ่งปันกันที่นี่

                                                 จีระ  หงส์ลดารมภ์