ว่าจะเริ่มเขียนบันทึกเกี่ยวกับ คุณค่า ความประทับใจ และสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการเข้าอบรม 5 วัน เรื่องนี้ ที่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แต่พอได้อ่านบันทึกเรื่อง เรียนรู้จากสวนโมกข์เสวนาสัญจร ของท่านอาจารย์ หมอวิจารณ์ ก็อดไม่ได้ที่จะไปเขียนความรู้สึก ความคิดเห็นไว้ที่นั่น ก็มันเกิด "อิน" นี่ครับ ส่วนที่ไปเขียนไว้มีดังนี้ ..

  • ความดีอันเกิดจาก จริยธรรม นำสุขมาให้ในระดับหนึ่ง ทำให้โลกน่าอยู่ยิ่งขึ้น
  • การปฏิบัติตนด้วยความรู้แจ้งใน โลกุตรธรรม นำ สันติสุข และ อิสรภาพ อย่างแท้จริงสู่ชีวิต
  • ภูมิใจที่ได้มีโอกาสวนเวียนและมีส่วนช่วยเหลืองานโยธาร่วมกับคนสวนโมกข์มาตั้งแต่ยังเป็นเด็ก และได้บวชเรียน+เป็นหัวหน้าพระนวกะ อยู่กับท่านอาจารย์พุทธทาส และอาจารย์โพธิ์อีกช่วงหนึ่งในปี 2531
  • ภูมิใจที่ได้เป็นสมาชิก GotoKnow  เครื่องมืออันทรงพลังในการสร้างเครื่อข่ายการเรียนรู้และการจัดการความรู้
  • ภูมิใจที่ได้ช่วย Promote เรื่อง Blog ที่ GotoKnow ต่อกลุ่มนักศึกษา  ครู-อาจารย์ และผู้บริหารโรงเรียน ทุกครั้งที่มีโอกาส รวมทั้งการนำเสนอบนเวที ก่อนการปิด การฝึกอบรม เมื่อวานนี้ (1 กย. 49)  ที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่