Contact

AAR:น้องน้ำฝน รุ่นน้อง TU

  บันทึกเตือนความจำ  
 
  • ได้สนทนากับน้องน้ำฝน รุ่นน้อง พยาบาลศาสตร์ ปี 3 ก่อนนอน
  •   ฝากดู http://apartment511attu.spaces.live.com/PersonalSpace.aspx?_c02_owner=1 ของน้องเขาได้ที่นี่
  • เป็นคนกรุงเทพ บ้านอยู่แถวตลิ่งชัน
  • ได้สอบถามถึงความคิดเห็นว่าทำไมถึงเลือกเรียนพยาบาล น้อง  เขาตอบว่า "แม่เป็นพยาบาล และอยากจะไปเรียนต่อเมืองนอก"
  • แม่น้องเขาทำงานเกี่ยวกับการแพทย์ทางเลือกอยู่ที่กระทรวงสาธารณสุข
  • ขอยกคำพูดของน้องมาเลยนะครับ "

    ไม่เชิงคะ เรียกว่าแม่เปนต้นแบบที่ดีประกอบการตัดสินจาดีกว่า

    "

9 To 5 Off To Work

Posted in Gotoknow GotoKnow By 

Post ID: 47718, Created: , Updated, , License: All Rights Reserved, Read: Click

Tags #น้องฝน

Recent Posts 

Comments (0)