บันทึกภาพความทรงจำการฝึกร่วมกับนักศึกษากายภาพบำบัด ม.รังสิต

  Contact

  • สถานที่ โรงพยาบาลลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี
  • นักศึกษากายภาพบำบัด ม.รังสิต ชั้นปีที่ 4 จำนวน 3 คน
  • อาจารย์พยาบาลที่เรียนเวชปฏิบัติของ มสว.องค์รักษ์ ร่วมฝึกด้วย

 Love Letter  Love Song 

Posted in Gotoknow GotoKnow By  In ครูพยาบาลกับการเรียนการสอน

Post ID: 47712, Created: , Updated, 2013-09-06 17:31:50+07:00 +07 Asia/Bangkok, License: All Rights Reserved, Comments: 1, Read: Click

Tags #ภาพทีมสาขาสหวิชาชีพ

Recent Posts 

Comments (1)

    

  • เปลี่ยนตากล้องถ่ายภาพแต่ยังมุมเดิม
  • จะได้เก็บภาพได้ครบทุกคน

KissesLove You A TonKisses