ภาพเล่าเรื่องของชาวคลองใหญ่ อ.ป่าพะยอม

ชายขอบ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

ภาพบันทึกความทรงจำและบอกเล่าเรื่องราวการพัฒนาทีมฯ
ของชาวคลองใหญ่ อ.ป่าพะยอม กับ วิทยากรกระบวนการ (123+7 คน)
ณ วนอุทยายเขาปู่-เขาย่า อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง วันที่ 29 กันยายน 2548

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ไตรภาคีร่วมพัฒนาสุขภาพชุมชนความเห็น (1)

เด็กคลองใหญ่
IP: xxx.19.67.182
เขียนเมื่อ 

*-*.....................*-*