ภาพบันทึกความทรงจำและบอกเล่าเรื่องราวการพัฒนาทีมฯ
ของชาวคลองใหญ่ อ.ป่าพะยอม กับ วิทยากรกระบวนการ (123+7 คน)
ณ วนอุทยายเขาปู่-เขาย่า อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง วันที่ 29 กันยายน 2548