ดร. จารุณี ซามาตย์

อาจารย์ประจำสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ม.ขอนแก่น
มหาวิทยาลัย ขอนแก่น
Usernamethaibannok
สมาชิกเลขที่1301
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
ติดตาม{{ kv.owner.followee_count }}
ผู้ติดตาม{{ kv.owner.follower_count }}
สมุด{{ kv.user_statistic.blogs }}
บันทึก{{ kv.user_statistic.posts }}
อนุทิน{{ kv.user_statistic.journal_entries }}
ไฟล์{{ kv.user_statistic.files }}
ความเห็น{{ kv.user_statistic.comments }}
ดอกไม้{{ kv.user_statistic.given_votes }}
คำถาม คำตอบ
แพลนเน็ต
ประวัติย่อ

เป็นคนดีของสังคม สร้างสรรค์ดีกว่าทำลาย
..........ชีวิตคือประสบการณ์.................

คำำว่าครูมันยิ่งใหญ่ ...ตั้งใจจะผลิตครูคอมพิวเตอร์
ชั้นดีให้กับสังคม ปลูกฝังสิ่งที่ดีงามเพื่อรับใช้สังคม
สร้างลูกศิษย์ที่เป็นคนดี...และคนเก่ง...