AAR ทีมบริหารศูนย์

JJ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ทบทวน เพื่อการพัฒนา ปีงบประมาณ ๒๕๔๙

  เจ้าพ่อมอดินแดง

  เช้าวันนี้ วันศุกร์ ที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๔๘ เป็นวันที่ ทีมบริหารของศูนย์บริการวิชาการ ได้มาพร้อมเพรียงกัน เพื่อทบทวน และ ปรับกระบวนการทำงานให้เกิดการบูรณาการกันมากขึ้น สิ่งหนึ่งที่พวกเรามา ลปรร กันในทีมงาน เพื่อเตรียมวางแผนการทำงานในปีงบประมาณ ๒๕๔๙ ต่อไป

  ประเด็นที่ทีมงาน ได้ปรึกษาหารือกัน คือ จะต้องทำงานให้เป็นหนึ่งเดียวให้ได้ และ จะปรับโครงสร้างองค์กรให้เล็กกระทัดรัด คล่องตัวกว่าเดิม

  ผมเองได้ทำหนังสือสอบถามไปยัง คณะวิชา และ หน่วยงาน ในมหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อให้หน่วยงานต่างๆได้ให้ข้อมูลย้อนกลับว่าในรอบปี งบประมาณ ๒๕๔๘ การทำงานของศูนย์บริการวิชาการเป็นอย่างไร และ มีข้อเสนอแนะอย่างไรในปีถัดไป และ ได้สอบถามไปถึงแนวทาง และ ผลสัมฤทธิ์ของการนำ "การจัดการความรู้" มาใช้ในหน่วยงานได้เกิดผลสัมฤทธิ์ประการใด และ ทางศูนย์จะได้เชิญผู้ทรงคุณวุฒิมาประเมินผลการดำเนินงานของศูนย์อีกครั้ง

  หน่วยงานใด จะให้ข้อเสนอแนะศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เรียนเชิญครับ

  ขอแสดงความขอบพระคุณไว้ล่วงหน้าครับ และ ขอให้ "เจ้าพ่อมอดินแดง" และ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย คุ้มครองให้ทุกท่านในปีงบประมาณ ๒๕๔๙ ครับ

  JJ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน จากใจของJJ ฮาเฮ ร่วมสร้างสรรค์ความเห็น (0)